Konkurs za učeśće mladih u projektu ”Pronađi i iskoristi svoju IT veštinu”

U okviru projekta ”Pronađi i iskoristi svoju IT veśtinu" u periodu od 01. avgusta do 30. oktobra 2016. godine u Beogradu odrźaće se modularna obuka za 30 mladih iz osnova programiranja i mogućnostima zapośljavanja u IT industriji.

Ako zelite da:

  • Steknete nova znanja, veštine i kompetencije koje će Vam pomoći da se lakše zaposlite u IT industriji;
  • Naučite kako da se spremite za intervju sa poslodavcem, kako da napišete CV, motivaciono i propratno pismo, kako da vodite  javni nastup;
  • Naučite osnove HTML, CSS, JavaScript, Java, ;
  • Naučite osnove kreiranja i0S i Android aplikacija;
  • Svoja stečena znanja usavršite kroz stručnu praksu i mentorsku podršku,

Prijavite se na: http://goo.gl/forms/kZfBB3EzAbZPURMr1

Rok za prijave je 28. jul 2016. godine do 23:59h.

Projekat  je  koncipiran  tako  da  pruža  direktnu  podršku  mladim  budućim  programerima,  kao  i  svim   ostalim mladim talentovanim pojedincima, koji imaju interesovanja i sklonosti ka informacionim tehnologijama, da pravilno prepoznaju i usavrše svoje IT veštine u skladu sa potrebama tržišta rada.

Obuka se organizuje u saradnji sa Kancelarijom za mlade i saradnju sa udruženjima Grada Beograda i biće odrźavana u lnkubatoru za razvoj preduzetniśtva „GNEZDO” koji se nalazi na 6. spratu Beograđanke. Za sve učesnike/ce biće obezbeden adekvatan prostor za rad, osveżenje i sav potreban materijal za edukativne aktivnosti. Viśe informacija o inkubatoru ”GNEZDO” moźete pronaći na — www.kancelarijazamlade.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: