Centar za razvoj karijere – Univerzitet u Kragujevcu

Naziv institucije: Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata – Univerzitet u Kragujevcu

CzRK Logo novi

Adresa: Jovana Cvijića bb, 34 000 Kragujevac, Zgrada rektorata, II sprat

Telefon: (034) 300 425

E mail: razvojkarijere@kg.ac.rs

Website: www.razvojkarijere.kg.ac.rs

Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata je organizaciona jedinica Univerziteta u Kragujevcu čiji je cilj da studente pripremi za izlazak na tržište rada nakon diplomiranja, da ih poveže sa poslodavcima i da im pruži podršku u sticanju onih znanja i veština koje su potrebne u modernom poslovnom svetu.  Centar je osmišljen kao studentski servis koji kroz različite usluge i programe obezbeđuje podršku studentima i diplomcima Univerziteta u Kragujevcu u razvoju karijere i pomaže im da se po završetku studija što bolje predstave na tržištu rada.

Korisnici usluga Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata su studenti i diplomci Univerziteta u Kragujevcu, kao i poslodavci i drugi predstavnici poslovne zajednice. Važno je napomenuti da su sve usluge Centra besplatne, kako za studente i diplomce Univerziteta u Kragujevcu, tako i za poslodavce.

Ključna uloga Centra za razvoj karijere jeste pre svega informisanje studenata i diplomaca o svim mogućnostima za unapređenje karijere, kao i opcijama za usavršavanje u inostranstvu. Centar takođe svojim programom usluga, kroz radionice i kurseve, nastoji da pruži podršku studentima u razvoju onih znanja i veština koje su danas izuzetno značajne prilikom zapošljavanja. Kroz saradnju sa poslodavcima Centar nastoji da omogući studentima/diplomcima da kroz programe volontiranja i praksi steknu radno iskustvo, da upoznaju poslovno okruženje i da im na taj način pomogne da što uspešnije zakorače u svoju karijeru.

KGCzRK3

USLUGE ZA STUDENTE:

 • informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja, usavršavanja u inostranstvu, sve o stipendijama, nagradnim konkursima, studentskim nagradama i putovanjima;
 • informisanje o zanimanjima i profesijama, poslodavcima i aktuelnim slobodnim radnim mestima;
 • individuelno savetovanje prilikom donošenja odluka relevantnih za razvoj karijere;
 • pomoć prilikom apliciranja za različite programe (od stipendije za letnju školu do naučne konferencije)
 • radionice na temu pisanja CV, pripreme motivacionog ili propratnog pisma za posao/stipendiju, priprema za prvi susret sa poslodavcem, simulacija intervjua, veština javnog prezentovanja, aktivno traženje posla;
 • besplatni kursevi stranih jezika (engleski i nemački)-  kako bi studenti bili što konkurentniji na tržištu rada;
 • saveti iz prve ruke: susret poslodavaca i studenata, razgovor i predstavljanje firme/kompanije, kako bi pomogli studentima da bolje razumeju svet poslovanja i kulturu poslovanja različitih kompanija i da savladaju veštine neophodne za organizovanje i uspešno vođenje sopstvene karijere.

Težište rada Centra za razvoj karijere leži pre svega u informisanju i savetovanju, pružanju podrške i pomoći studentima/diplomcima u realizovanju njihovog karijernog plana; Centar ne posreduje u zapošljavanju, već pruža relevantne informacije o mogućnostima zaposlenja, dok je na studentima da te mogućnosti ostvare u direktnom kontaktu sa poslodavcima.

CzRKKG

USLUGE ZA POSLODAVCE:

Centar takođe nudi niz besplatnih usluga poslodavcima, kako bi brzo i efikasno pronašli odgovarajući kadar.

Usluge za poslodavce:

 • oglašavanje slobodnih radnih mesta, praksi, honorarnih i povremenih poslova
 • sakupljanje prijava kandidata i preselekcija
 • promocija i prezentacija preduzeća/kompanije
 • oglašavanje studentskih nagradnih konkursa, takmicenja i projekata

Centar je uvek otvoren za svaki predlog kompanije za saradnju. Centar nastoji da sve informacije budu jednako dostupne svim korisnicima, zato i pripremamo svakog meseca bilten CzRk-a, koji svi korisnici istovremeno dobijaju na svoje email adrese.

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu uspešno sarađuje sa kolegama na Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Nišu i drugim univerzitetima gde su osnovani slični centri, a od 2011. godine učestvuje u radu na projektu CAREERS sa idejom da zajedno sa nacionalnim i evropskim partnerima i našim ministarstvima i predstavnicima privrede i studenata doprinese razvoju karijernog vođenja i unapređenju visokog obrazovanja u Srbiji.

Više informacija o ovom projektu možete videti na: www.careers.ac.rs.