Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija Visan

vzs-visan-beograd-zute-strane-imenikVisoka zdravstveno-sanitarna škola (VISAN) osnovana je 2006. godine kao prva privatna visoka škola koja pruža obrazovanje iz oblasti medicine i ekologije. Škola je uspešno akreditovala studijske programe koje organizuje u periodu od 2006. do 2010. godine. Škola obavlja obrazovnu i istraživačku delatnost.

Studijski programi koncipirani su na savremenim evropskim obrazovnim modelima. Cilj nastave je da balansom između teorije i prakse i predmeta iz različitih oblasti, osposobi studenta za obavljanje posla u zemlji ili inostranstvu odmah posle završetka školovanja.

Visoka zdravstveno-sanitarna škola organizuje sledeće programe na osnovnim studijama:

  • Strukovni sanitarno-ekološki inženjer
  • Strukovna medicinska sestra
  • Strukovni fizioterapeut

Osnovne studije traju tri godine i nose 180 ESPB. Zvanja koja se stiču posle ovog stepena identičnog su naziva kao i studijski programi.

Specijalističke studije koje se realizuju traju godinu dana i vrede 60 ESP bodova. U okviru ovog studijskog programa Strukovni-sanitarno ekološki inženjer, studenti mogu da izaberu module:

  • Upravljanje zdravstveno-sanitarnim aspektima životne sredine
  • Upravljanje zdravstveno-sanitarnom bezbednošću hrane i vode
  • Upravljanje komunalnim i čvrstim otpadom

Zvanje koje se stiče glasi isto kao i naziv programa.

Visoka zdravstveno-sanitarna škola praktičnu nastavu realizuje u saradnji sa brojnim ustanovama koje funkcionišu kao nastavne baze. Među njima se nalaze bolnice, zavodi, preduzeća i centri iz oblasti zdravstva i ekologije.

Škola ima razvijenu mrežu saradnje sa srodnim institucijama u regionu i Evropi, a od januara 2012. godine članica je Mreže visokih škola Evrope (European Network Module).

Adresa: Tošin Bunar 7a, 11000 Beograd
Tel. 011/307 6470
veb sajt: www.vzsvisan.edu.rs
e-mail: skola@vzsvisan.com