Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment

DTM logoVisoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment (DTM) osnovana je pod imenom Viša tehnička tekstilna škola 1958. godine, a predlog za njeno pokretanje iznela je Komisija za školstvo Društva inženjera i tehničara tekstilaca u Beogradu. Misija Škole bila je da obrazuje stručne kadrove za rad u tekstilnoj industriji, da prati promene u industriji i da organizuje stručne kurseve i seminare. Studijski programi menjali su se i razvijali u skladu sa razvojem tehnologije i tekstilne industrije. Godine 2007. škola je akreditovana kao visokoškolska ustanova za sledeće programe osnovnih strukovnih studija:

  • Dizajn tekstila i odeće
  • Tekstilno inženjerstvo (moduli Konstrukcija i modelovanje, Konfekcija i Tekstilna tehnologija)
  • Menadžment u tekstilnoj industriji

Odsek za dizajn tekstila i odeće obrazuje strukovne dizajnere za rad u tekstilnoj i odevnoj industriji, a Odsek za tekstilno inženjerstvo – strukovne inženjere. Odsek za menadžment obrazuje stručan kadar profila strukovnog inženjera u oblasti proizvodnog menadžmenta.

Specijalističke studije su u postupku akreditacije. Studije ovog nivoa traju godinu dana i nose 60 ESPB, a zvanje koje se stiče glasi specijalista strukovni inženjer sa naznakom usmerenja. Studijski programi na drugom stepenu studija su:

  • Tekstilno inženjerstvo
  • Modni menadžment (Moduli: Menadžment i moda, i Moda i stil)

Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment (DTM) u svom sastavu ima amfiteatar sa 120 mesta i biblioteku, laboratorije za ispitivanje tekstila i za  hemiju i hemijske tehnologije, atelje za crtanje i slikanje, kao i za dizajn tekstila i odeće, kabinet za modelovanje odeće, radionicu za štampanje tekstila i za tkanje, kao i računarski kabinet.

Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment (DTM) formirala je Edukacioni centar koji realizuje stručne kurseve iz oblasti dizajna, tehnologije i menadžmenta.

Adresa: Starine Novaka br. 24, 11000 Beograd
Tel. 011/32 34 002, 32 33 694
veb sajt: www.vtts.edu.rs
e-mail: vtts@eunet.rs