Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Beograd

logo_visoka_tehnicka_skola_strukovnih_studija_grb1Visoka tehnička škola Novi Beograd osnovana je 1974. godine sa ciljem da obrazuje stručnjake inženjerskih profila praćenjem novih tehničko-tehnoloških dostignuća.

Nastava je koncipirana na modelima nastave evropskih obrazovnih institucija sličnog usmerenja, a škola raspolaže i savremenom tehničkom opremom, čime je nastavni proces obogaćen.

Visoka tehnička škola Novi Beograd realizuje dva programa osnovnih strukovnih studija:

  • Kompjutersko inženjerstvo ( Kompjuterizovani proizvodni sistemi i Kompjutersko projektovanje i modeliranje)
  • Industrijsko inženjerstvo ( Industrijsko inženjerstvo sa menadžmentom i Industrijsko inženjerstvo sa informatikom)
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Novi Beograd
Tel. 011/2671 500, 3193 641, 3193 638
veb sajt: www.visokatehnicka.edu.rs
e-mail: info@visokatehnicka.edu.rs