Visoka turistička škola strukovnih studija u Beogradu

Visoka-turisticka-skola-303x142Visoka turistička škola strukovnih studija u Beogradu osnovana je 1967. godine pod imenom Viša turistička škola. Dan Š kole je 26. februar. Ova Škola je najstarija institucija u zemlji koja se bavi obrazovanjem kadrova za turističku privredu.

Škola realizuje akreditovane osnovne strukovne i specijalističke studije. Osnovne studije traju tri godine, a studentu obezbeđuju 180 ESP bodova, a u pogledu zvanja strukovni ekonomista za turizam. Kombinacija stručnih i opšteobrazovnih predmeta i predmeta iz poslovanja, menadžmenta i marketinga priprema studente za rad u turističkim organizacijama i agencijama, kao i srodnim institucijama.

Strukovne specijalističke studije traju godinu dana (60 ESPB), a studijski program se zove Upravljanje u turizmu. Njihovim savladavanjem student dobija zvanje strukovni ekonomista specijalista za upravljanje u turizmu.

Visoka turistička škola u svom sastavu ima KUD VTŠ  Novi Beograd, koje postoji od 1974. godine. Posebno je zanimljivo da ovo društvo radi i putuje na takmičenja i gostovanja već dvadeset godina uprkos činjenici da nema stalno zaposlenih, niti društvenih donacija.

Studenti mogu postati članovi i Sportskog društva Visoke turističke škole.

Visoka turistička škola u Beogradu često učestvuje u humanitarnim i priložničkim aktivnostima, te je i društveno-odgovorna institucija.

Adresa: Bulevar Zorana Аinđića 152a, 11070 Novi Beograd
Tel. 011/26 98 222, 26 98 206, 31 96 630
veb sajt: www.visokaturisticka.edu.rs
e-mail: info@visokaturisticka.edu.rs