Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću Elit College

slikagoreVisoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću Elit College osnovana je od strane Darka Uremovića i Panevropskog univerziteta Apeiron iz Banja Luke sa ciljem da obrazuje mlade profesionalce za rad u oblasti propagande, oglašavanja i odnosa sa javnošću. Akcenat nastave je da stvori kreativne i efikasne lidere koji poštuju etičke i profesionalne standarde.

Osnovna misija Elit škole je da studentima omogući sticanje opšteobrazovnih znanja i sposobnost razmišljanja koja mogu da primene u praktičnim poslovnim situacijama.

Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću realizuje osnovne strukovne studije u trajanju od tri godine za sticanje zvanja strukovnog menadžera, i specijalističke strukovne studije u trajanju od godinu dana za sticanje zvanja strukovni menadžer specijalista. Posle osnovnih studija, student ostvaruje 180 ESPB, a posle specijalističkih 240 ESPB (180 ESPB + 60 ESPB).

Svršeni studenti Š kole mogu se zaposliti u propagandnim agencijama, odeljenjima za marketing i odnose sa javnošću, medijskim agencijama, kao i preduzećima iz oblasti promocija, telemarketinga, konsaltinga, sponzorisanja, organizovanja javnih događaja, istraživanja tržišta i filmske, video ili postprodukcije.

Adresa: Palmira Toljatija 5/III, 11070 Novi Beograd
Tel. 011/267 3721
veb sajt: www.elitcollege.edu.rs
e-mail: info@elitcollege.edu.rs