Visoka škola za vaspitače strukovnih studija u Gnjilanu sa privremenim sedištem u Bujanovcu

visoka-za-vaspitace-gnjilaneVisoka škola za vaspitače strukovnih studija u Gnjilanu sa privremenim sedištem u Bujanovcu počela je kao petogodišnja učiteljska škola u Gnjilanu 1961. godine. Š kola je 1973. godine postala Pedagoška akademija, a 1984. Viša pedagoška škola. U vreme preseljenja Prištinskog univerziteta 1999. godine i iz istih razloga, škola se privremeno premešta u Bujanovac.  Donošenjem Zakona o visokom obrazovanju škola menja naziv u Visoka škola za vaspitače strukovnih studija.

Osnovne studije u trajanju od tri godine i jednogodišnje specijalističke studije odvijaju se na programu Obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama.

Adresa: Karađorđev trg bb, 17520 Bujanovac
Tel. 017/653 692
veb sajt: www.vsov-gbr.edu.rs
e-mail: vsovgb@open.telekom.rs