Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije

ICT visoka strukovna skola za informacione i komunikacione tehnologije

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) je obrazovna institucija čiji je osnivač Republika Srbija. Škola organizuje studijske programe u savremeno opremljenim laboratorijama, što studentima omogućava praktična znanja koja mogu da primene u dinamičnom polju informacionih tehnologija. Studijski programi su akreditovani i koncipirani u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Osnovne trogodišnje strukovne studije realizuju se na smerovima:

  • Internet tehnologije (strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva)
  • Poštanske i bankarske tehnologije (strukovni inženjer saobraćaja)
  • Telekomunikacije (strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva)

Specijalističke strukovne studije u trajanju od godinu dana realizuju smerove:

  • Saobraćajno inženjerstvo
  • Elektronske komunikacije

Po završetku specijalističkih studija studenti dobijaju zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) čest je organizator studentskih sportskih turnira i takmičenja. Studenti imaju priliku da prisustvuju stručnim posetama, pri čemu stručnjaci koji rade u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija drže predavanja.

Studentski parlament ICT škole postao je regionalni centar Studentske konferencije akademija strukovnih studija.

Studenti imaju priliku da koriste besplatni licencirani softver kompanije Microsoft, a škola je autorizovani Microsoft centar za obuku, čime je postala članica Microsoft IT akademije.

ICT škola organizuje i stručne kurseve za dobijanje sertifikata CISCO akademije iz oblasti mrežnih tehnologija. Škola je i član ORACLE akademije, tako da studenti mogu besplatno polagati ispit za dobijanje njihovog sertifikata za rad sa SQL.

Adresa: Zdravka Čelara 16, 11000 Beograd
Tel. 011/32 90 828, 32 90 650
veb sajt: www.ict.edu.rs
e-mail: http://www.ict.edu.rs/contact