Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija

Visoka-skola-likovnih-i-primenjenih-umetnosti-303x142Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti ima za misiju da inovativnim, kreativnim i kvalitetnim obrazovanjem studentima prenese stručna, umetnička i naučna znanja i veštine kako bi bili konkurentni na tržištu, kao i da unapredi umetničko stvaralaštvo.

Škola realizuje programe osnovnih strukovnih studija na smerovima Grafički dizajn, Dizajn enterijera i Likovna kultura. Nastava obuhvata opšteobrazovne, umetničke i stručne predmete.

Cilj studijskog programa Grafički dizajn je da osposobi studente za rad u različitim okruženjima, budući da je vrtoglav uspon medija grafičkim dizajnerima obezbedio važno mesto u oblikovanju poruka. Studenti po završetku studija dobijaju zvanje strukovni dizajner grafički dizajn.

Dizajn enterijera pruža studentima obrazovanje potrebno za rad na projektovanju i dizajniranju modernog, stilskog ili izložbenog enterijera. Zvanje koje studenti stiču je strukovni dizajner dizajn enterijera.

Smer Likovna kultura obrazuje stručan kadar za vođenje sopstvene likovne prakse, rad u nastavi osnovnih škola, ali i za rad na dekoraciji scene u pozorištu ili filmskom studiju, ili dekoraciji eksterijera i enterijera. Stručni naziv zvanja glasi strukovni likovni umetnik.

Adresa: Pante Srećkovića 2, 11000 Beograd
Tel. 011/32 92 943, 32 91 707
veb sajt: www.vslpu.edu.rs
e-mail: vslpu@vslpu.edu.rs