Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu

Latinicni-VPS-siteVisoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu ove godine upisaće 297 novih studenata na osnovnim strukovnim studijama i 50 na specijalističkim strukovnim studijama. Od ovog broja, 40 najbolje rangiranih studenata sa svakog studijskog programa na osnovnim strukovnim studijama se finansira iz republičkog budžeta; ostali su sufinansirajući. Obrazovanje studenata obuhvata i stručnu praksu kao i učešće studenata u projektima regionalnog razvoja.

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu razvila se iz Više ekonomske škole 2007. godine. Preteča pomenute škole je Trgovinsko-ugostiteljska škola koja je formirana 1975. godine odlukom Zakona o obrazovanju radnika. Škola se 1981. godine transformiše u Višu školu usmerenog obrazovanja Svetozar Marković, da bi šest godina kasnije postala Viša ekonomska škola iz koje je direktno nastala Visoka poslovna škola strukovnih studija.

Misija škole je formiranje mladih visokostručnih kadrova koji će po završetku studiranja imati primenjiva znanja i koji će bez pripravničkog staža moći da se uključe u preduzetničke aktivnosti.

Škola realizuje trogodišnje osnovne strukovne studije i jednogodišnje specijalističke studije iz oblasti društveno-humanističkih nauka. Osnovne studije se odvijaju na programima:

  • Finansije i bankarstvo
  • Turizam i ugostiteljstvo
  • Menadžment u biznisu

Program specijalističkih studija zove se Poslovna ekonomija i menadžment.

Visoka poslovna škola u Leskovcu dobila je pozitivnu ocenu za nastavne planove i programe od strane Poslovne škole pri Univerzitetu u Griniču i visoke poslovne škole Handelshøgskolen i Bodø iz Norveške. Započeta je i saradnja sa Višom strukovnom poslovno-komercijalnom školom iz Celja.

Adresa: Vlade Jovanovića 8, 16000 Leskovac
Tel. 016/254 961
veb sajt: www.vpsle.edu.rs
e-mail: mail@vpsle.edu.rs