Visoka građevinsko-geodetska škola

VGGS-Logo180Visoka građevinsko-geodetska škola formirana je 1. juna 1996. godine spajanjem Više građevinske (osnovana 1976.godine) i Više geodetske škole (osnovana 1960. godine). Škola obrazuje stručnjake koji mogu da izvode praktične radove u oblasti građevinarstva i geodezije i da sprovode zakonske propise, norme i standarde kvaliteta.

Visoka građevinsko-geodetska škola ima dva odseka, građevinski i geodetski, i tri studijska programa:

  • Građevinsko inženjerstvo
  • Arhitektura
  • Geodezija-geomatika (Primenjena geodezija i Državni premer i katastar)

Uspešnim završavanjem osnovnih strukovnih studija studenti stiču zvanje strukovni inženjer sa naznakom studijskog programa.

Visoka građevinsko-geodetska škola organizuje i akreditovane jednogodišnje specijalističke studije. Na studijskom programu Građevinsko inženjerstvo realizuju se programi:

  • Menadžment u građevinarstvu
  • Procena nepokretnosti
  • Računarski programi u građevinarstvu i arhitekturi

Na studijskom program Arhitektura studenti mogu izabrati sledeća usmerenja:

  • Urbana rekonstrukcija
  • Računarski programi u građevinarstvu i arhitekturi

Odsek Geodezija-geomatika realizuje sledeće programe:

  • Katastar nepokretnosti i katastar vodova
  • Primenjena geodezija

Visoka građevinsko-geodetska škola ima razvijenu izdavačku delatnost. Publikacije se pretežno koriste kao udžbenici u nastavi.

Škola aktivno učestvuje na naučnim i stručnim skupovima i kongresima, a 2012. godine je i izvršni organizator simpozijuma o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS.

Visoka građevinsko-geodetska škola raspolaže i Metrološkom laboratorijom koja je akreditovana za etaloniranje merila dužine i ugla u geodeziji.

Studenti mogu pristupiti Studentskom parlamentu.

Adresa: Hajduk Stankova br 2, 11000 Beograd
Tel. 011/24 22 178
veb sajt: www.vggs.rs
e-mail: vggs@sezampro.rs