Visoka inženjerska škola strukovnih studija Tehnikum Taurunum

logo_tehnikumVisoka inženjerska škola strukovnih studija Tehnikum Taurunum razvila se iz reformisane Više tehničke mašinske škole Beograd Zemun, koja je osnovana još krajem pedesetih godina prošlog veka, zajedno sa ostalim višim mašinskim školama. Od osnivanja do danas, diplomu je steklo više od 7 600 studenata. Godine 2007. škola je reformisana u državnu visokoškolsku ustanovu koja organizuje osnovne i specijalističke strukovne studije.

Akreditovani studijski programi osnovnih strukovnih studija u trajanju od tri godine su:

  • Drumski i gradski saobraćaj
  • Zaštita od požara i spasavanje
  • Bezbednost i zdravlje na radu
  • Mašinsko inženjerstvo (moduli Proizvodno inženjerstvo i Procesna tehnika i termotehnika)

Po završetku osnovnih strukovnih studija dobija se zvanje strukovni inženjer sa naznakom usmerenja.

Specijalističke studije traju godinu dana, a studijski programi sa modulima su sledeći:

  • Saobraćajno inženjerstvo (moduli Organizacija saobraćaja i transporta i Bezbednost saobraćaja)
  • Zaštita od požara i spasavanje
  • Bezbednost i zdravlje na radu
  • Mašinsko inženjerstvo (moduli CNC tehnologije i sistemi, Menadžment u inženjerstvu, Postrojenja i oprema u termotehnici i procesnoj tehnici)

Zvanje koje se stiče posle specijalističkih studija glasi specijalista strukovni inženjer uz naznaku usmerenja.

Visoka inženjerska škola Tehnikum Taurunum je od osnivanja negovala saradnju sa privrednim subjektima u zemlji. To je omogućilo da nastavni kadar ima veliko inženjersko iskustvo, a škola je i realizovala brojne projekte konstrukcije mašina, izrade idejnih projekata, izdavanje atesta i održavanje seminara i kurseva.

Visoka inženjerska škola strukovnih studija Tehnikum Taurunum raspolaže sa dva istraživačka centra koji objedinjuju laboratorije i radionice Centar za istraživanje i razvoj i Centar za unapređenje bezbednosti saobraćaja.

Nastavno osoblje, ali i studenti Tehnikum Taurunuma, učestvuju na sajmovima, simpozijumima i naučnim skupovima.

Adresa: Ulica Nade Dimić 4, 11080 Zemun
Tel. 011/26 19 673, 26 11 081
veb sajt: www.tehnikum.edu.rs
e-mail: info@tehnikum.edu.rs