Mod’Art International

modartMod’Art International je visoka škola za modu i umetnost sa sedištem u Francuskoj, u Parizu. Beogradsko odeljenje ove obrazovne institucije otvoreno je pre pet godina, a deo je velike mreže ove visoke škole koja se prostire na tri kontinenta.

Osnovne trogodišnje studije pripremaju studenta za samostalan stvaralački rad, ali i za funkcionisanje u masovnim sistemima proizvodnje. Usmerenja koja postoje su Modni dizajn i Modni menadžment.

Program Modnog dizajna nudi studentu visok stepen umetničkih i tehničkih saznanja, a akcenat je stavljen na jedinstvo teorije i prakse. Partneri škole, kod kojih studenti mogu da se upoznaju sa praktičnim aspektom struke, brojne su domaće modne kuće, ali i ekspoziture inostranih kompanija. Nastava je obogaćena primenom računarskih tehnologija gde je to moguće, kao i korišćenjem modelarnice.

Program Modnog menadžmenta osposobljava stručan kadar za rad u savremenoj modnoj industrijskoj proizvodnji. Program izučava marketing i menadžment, ali i modu. Po završetku studija, studenti mogu raditi na pozicijama u tekstilnim kompanijama kao menadžeri i direktori.

Master studije za oba programa realizuju se u inostranstvu, naime u Francuskoj i Velikoj Britaniji.

Mod’Art International sarađuje sa brojnim domaćim organizacijama iz oblasti kulture, ali i sa privrednim subjektima iz oblasti mode i modelinga.

Adresa: Pančićeva BB, 11000 Beograd
Tel. 011/33 43 800, 33 43 906
veb sajt: www.mod-artbeograd.com
e-mail: pr@mod-artbeograd.com