English School of Business Beograd

English-School-of-Business1-303x142English School of Business Beograd (ESB) akreditovan je centar britanskih obrazovnih institucija, što znači da posluje po njihovim licencama i standardima. To se odnosi na strukturu studijskih programa, stručnost nastavnog osoblja i pregledanje ispita. Diplome i zvanja koja se stiču savladavanjem programa izdaje matični fakultet, tako da su identična u nazivu i vrednosti kao da su stečena u Velikoj Britaniji. Nastava, literatura i ispiti su na engleskom jeziku. Ispiti su u pisanoj formi i pregledaju ih profesori sa matičnih institucija.

Britanske institucije sa kojima sarađuje u realizaciji programa su

  • Heriot-Vat univerzitet, Fakultet životnih nauka
  • Institut komercijalnog menadžmenta
  • Heriot-Vat univerzitet, Poslovni fakultet u Edinburgu

English School of Business Beograd organizuje osnovne akademske, osnovne strukovne, master diplomske studije, doktorske studije, kao i kurseve.

Osnovne akademske studije realizuju se u saradnji sa Fakultetom životnih nauka Heriot-Vat univerziteta. Program se zove Menadžment i psihologija.

Osnovne strukovne studije imaju dva programa: Marketing i Menadžment. Matična institucija koja sprovodi ove programe je Institut komercijalnog menadžmenta.

Master studije izvode se na programima: Poslovna administracija, Marketing, Finansijski menadžment, Menadžment ljudskih resursa i Strategijsko planiranje.

Matični fakultet je Poslovni fakultet u Edinburgu univerziteta Heriot-Vat, a u saradnji sa istim izvode se i doktorske studije iz poslovne administracije.

English School of Business Beograd organizuje i različite kurseve iz IT programa, kao i poslovne sfere za kompanije koje žele da ulože u svoje zaposlene.

Informatički kursevi koncipirani su po licenci kompanije NIIT Ltd. kao deo Master Mind Series (MMS). Namenjeni su svima koji žele poslovno da se usavrše u poljima mrežnog i softverskog inženjerstva. Po polaganju završnog ispita izdaju se diplome različitih zvanja, u zavisnosti od broja odlsušanih kvartala.

Pored navedenih kurseva, postoji mogućnost polaganja kurseva za dobijanje ICDL sertifikata koji potvrđuje poznavanje različitih kompjuterskih programa.

Adresa: Gospodar Jovanova 36, 11000 Beograd
Tel. 011/303 95 00
veb sajt: www.esb.edu.rs
e-mail: info@esb.edu.rs