Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija

logoBeogradska poslovna škola (BPŠ -VŠ SS) nastala je 1989. godine, iako su počeci ovakvog vida obrazovanja mnogo stariji. Prva Viša komercijalna škola formirana je 1956. godine na inicijativu ekonomskih institucija. U narednim decenijama, sa narastajućim potrebama za stručnim kadrom, otvoren je veliki broj viših škola za različite profile, a potom su se te škole spajale u jedinstvene institucije. Prvobitan naziv Beogradske poslovne škole je Viša škola za ekonomiju i informatiku (1987-1989. godine).

Misija Beogradske poslovne škole jeste pružanje interdisciplinarnog obrazovanja i organizovanje nastave koja objedinjuje teoriju i praksu i osposobljava studente za rešavanje konkretnih situacija i problema u poslovnom kontekstu. Studijski plan osnovnih strukovnih studija obuhvata smerove:

  • Poslovna informatika i e-biznis
  • Menadžment
  • Finansije, računovodstvo i bankarstvo
  • Marketing i trgovina
  • Porezi i carine

Specijalističke strukovne studije može upisati lice sa ostvarenih 180 ESPB na osnovnim strukovnim ili akademskim studijama. Studije ovog stepena traju godinu dana, a zvanje koje se stiče glasi specijalista strukovnih studija. Smerovi specijalističkih studija su:

  • Menadžment računovodstva, kontrola i revizija
  • Strategijski finansijski menadžment
  • Menadžment poslovnih procesa

Beogradska poslovna škola raspolaže sa četiri amfiteatra, dvadeset učionica, devet Internet učionica, fiskulturnom salom, bibliotekom i čitaonicom.

Adresa: Kraljice Marije 73, 11000 Beograd
Tel. 011/30 42 300
veb sajt: www.bbs.edu.rs
e-mail: z.davidovac@bbs.edu.rs