Akademija za ekonomiju i bezbednost

Visoka skola za preduzetnistvoAkademija za ekonomiju i bezbednost (VSŠP) u Beogradu organizuje strukovne studije iz oblasti ekonomije, preduzetništva i menadžmenta. Cilj VSŠP jeste kontinuirano usavršavanje i razvoj studenata kako bi bili kompetentni i konkurentni na tržištu rada.

Akademija za ekonomiju i bezbednost realizuje osnovne strukovne studije koje traju tri godine i nose 180 ESPB. Studijski programi na ovom nivou studija su: Preduzetništvo i Komercijalista. Po završetku ovih programa, studenti stiču zvanja strukovni menadžer, odnosno strukovni ekonomista.

Akademija za ekonomiju i bezbednost ima razvijenu saradnju sa domaćim i stranim institucijama i privrednim subjektima. To studentima obezbeđuje visok kvalitet nastave, ali i mogućnost sticanja praktičnog znanja i veština. Saradnja sa domaćim kompanijama ogleda se u organizovanju stručne prakse za studente, stručnih poseta i predavanja gostujućih predavača, kao i održavanju kontakata sa kompanijama u cilju zapošljavanja i praćenja studenata.

U okviru škole rade Centar za menadžment i konsalting, koji se bavi i neformalnim obrazovanjem, i Centar za industrijske odnose.

Adresa: Karađorđeva 71, 11000 Beograd
Tel. 011/32 82 870
veb sajt: www.vssp.edu.rs
e-mail: office@vssp.edu.rs