Studenti i rukovodstvo Ekonomskog fakulteta bez dogovora posle 15 sati pregovora

Protest studenata Ekonomskog fakulteta najavljen je za danas u 12 sati ispred zgrade u Kameničkoj 6, jer ni nakon jučerašnjeg sastanka, koji je trajao do noćas posle ponoći, dogovor između Studentskog parlamenta i rukovodstva fakulteta nije postignut.

Između dve strane već duže vreme postoje ozbiljne nesuglasice, a kada su prošle subote predstavnici Parlamenta fizički sprečeni da prisustvuju sednici Naučno-nastavnog veća, to je bila kap koja je prelila čašu i studenti su najavili protest.

– Već dva dana pokušavamo da pregovorima dobijemo konkretna obećanja. Sastanak je prekjuče trajao tri sata, a juče skoro 15, a na sve naše zahteve dobili smo samo opšte odgovore kojim se ne precizira ništa. Rukovodstvo je pretpostavilo da ćemo to prihvatiti kao sporazum, ali nama to znači samo dalje odlaganje – rekla je za “Blic” Iva Ilić, član Studentskog parlamenta.

Kako studenti tvrde, na kraju prvog sastanka je od predsednika Parlamenta Igora Đerfija traženo da potpiše sporazum ili će “snositi posledice”.

– Pretili su predstavnicima Parlamenta i znam da ćemo mi biti krivi za sve što se desi posle protesta, jer smo ga organizovali. Predsednik je odbio da potpiše sporazum, ukoliko se studenti ne saglase. Tako se završio sastanak. Nekoliko sati nakon toga, na sajtu fakulteta je objavljeno da je dogovor postignut i da nema potrebe za protestom – tako su pokušali da obmanu studente. Na Fejsbuk stranici brisali su komentare studenata koji su tvrdili da do dogovora nije došlo – dodala je Ilićeva.

Mladi ekonomisti zato tvrde da neće odustati od protesta.

– Pored svih naših napora, sastanak sa rukovodstvom nije urodio plodom. Svaku našu peticiju ili predlog dekan koči ili izbegava da sprovede u delo. Mi, kao studentski predstavnici imamo obavezu da se svim legitimnim sredstvima borimo za prava studenata. Povrh svega, fakultet se služi lažima, uveravajući studente da je dogovor postignut, a to je samo manipulacija od strane rukovodstva – tvrdi Ilićeva.

Njene kolege će na protestu ponovo izneti svojih devet zahteva, a to su:

1.Da se cena prenetog ESPB snizi sa 1.422 na 655 dinara za sve samofinansirajuće studente

2. Da se svi akti koji se odnose na uređivanje rada i izbora za Studentski parlament, a koji su doneti van parlamenta, stave van snage. Studentskom parlamentu Ekonomskog fakulteta da se ostavi da samostalno i nezavisno, bez mešanja dekana i zaposlenih na fakultetu, donosi svoje akte i pravila rada, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i opštim pravnim aktima Univerziteta u Beogradu.

3. Da student na budžetu ima pravo da u školskoj godini upiše najviše 90 ESPB koji se finansiraju iz budžeta

4. Da se usvoji projekat revaluacije ESPB bodova, koji će predložiti Studentski parlament. Projekat će biti sproveden uz punu podršku fakulteta i do završetka tog procesa i raspodele ESPB prema stvarnoj opterećenosti studenata, broj rokova se neće smanjivati, a cena boda neće povećati.

5. Da pravo na produžetak studiranja u trajanju od godinu dana za generacije 2006, 2007. i 2008. bude rešeno odmah

6. Da specifikacija strukture troškova i specifikacija školarine bude objavljena javno

7. Da Studentski parlament, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, delegira predstavnike iz reda studenata u rad svih komisija, saveta i veća fakulteta koji prisustvuju na svim tačkama dnevnog reda.

8. Da apsolventske (dodatne) rokove mogu koristiti svi studenti koji su upisali IV godinu po drugi put ili više, za sve ispite koje nisu dali tokom dosadašnjih studija. Organizovanje apsolventskih rokova će imati repetitivni karakter sve dok se prolaznost i na poslednjem ispitu ne podigne na najmanje 50%.

9. Da rukovodstvo fakulteta uvažava, poštuje i podržava Studentski parlament i studentske predstavnike, bez diskriminacije po bilo kom osnovu, u cilju poboljšanja uslova studiranja i studentskog života na Ekonomskom fakultetu.

Izvor: Blic

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: