SKONUS: proširenje upisnih kvota

Kako na našem tržištu rada postoji velika potražnja za kadrovima koji su školovani u domenu informaciono-komunikacionih tehnologija i kako na istom tržištu nema dovoljno kadrova te struke koji mogu da podmire zahteve poslodavaca, Studentska konferencija univerzitetâ Srbije poslala je Ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr Srđanu Verbiću, molbu da omogući dodatan upis na fakultete i njihove smerove koje je država prepoznala kao prioritet u radnom angažmanu i perspektivi mladih ljudi.

Na fakultetima poput Fakulteta organizacionih nauka i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta tehničih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Elektrotehničkog fakuteta Univerziteta u Nišu i drugih koji školuju buduće IKT inženjere, ove godine je bila velika zainteresovanost za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija, ali je većina budućih studenata, zbog ograničenih kvota za upis, ostala bez indeksa. Kandidati koji su konkurisali na navedene fakultete, a nisu se rangirali u okviru upisne kvote, potpisivali su peticiju kako bi zamolili da im se omogući upis proširenjem unapred definisanih kvota.

Ukoliko Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Vlada Republike Srbije ove školske godine prošire upisne kvote na fakultetima i njihovim smerovima, sve zainteresovane strane biće na dobitku: studenti, koji se školuju za najprespektivnija zvanja i dobar i siguran posao, poslodavci, koji će zadovoljiti svoju potrebu za kadrovima ove struke, kao i država koja će uspeti da smanji nezaposlenost mladih ljudi i omogućiti stranim kompanijama da investiraju u otvaranje novih radnih mesta u našoj zemlji.

Naravno, kako kako povećan broj studenata ne bi ugrozio kvalitet nastave, fakulteti treba da dokažu da raspolažu svim potrebnim kapacitetima za realizaciju nastave za dodatno upisane studente.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: