Školujemo studente za nepostojeća zvanja

Kroz prave muke prolaze master profesori predmetne nastave, koji po diplomiranju ne mogu da se zaposle ni u jednoj školi. – Senat BU tražio da se u Listu stručnih, akademskih i naučnih naziva uvrste 22 zanimanja, a pretpostavlja se da je neupisanih više od sto.

Senat Univerziteta u Beogradu poslao je Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje zahtev da se sa 22 zanimanja dopuni Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva. Problem je što se posle bolonjske reforme na fakultetima školuju generacije studenata koje kada diplomiraju ne mogu nigde da se zaposle, jer njihova zvanja ne prepoznaje tržište rada.

Na ovoj listi se nalaze master astrofizičar, master profesor hemije, master farmaceutske medicine, doktor nauka – biofizika, master profesor predmetne nastave… Ovo je, međutim, samo vrh ledenog brega, jer je jedno istraživanje na fakultetima pokazalo da se samo na državnim fakultetima studenti školuju za 136 zanimanja koja ne postoje u zvaničnom šifarniku zanimanja.

Ni novinarima ne uspeva da razmrse ovaj „bolonjski čvor”, jer i nas, kao i studente koji neprekidnu pišu peticije, „šetaju” na liniji Ministarstvo prosvete – Komisija za akreditaciju (KAPK) – Konferencija univerziteta Srbije (KONUS) – Nacionalni savet za visoko obrazovanje (NSVO).

Srbija još nije dobila novi Nacionalni okvir kvalifikacija (NOK), koji „je u izradi” već nekoliko godina, a svaki ministar prosvete pompezno najavljuje da će uskoro biti gotov. NOK je poslednji put rađen 1990. godine i do danas Srbija funkcioniše sa istim zanimanjima. Šifarnik zanimanja koji se trenutno koristi u Nacionalnoj službi za zapošljavanje datira iz 1998. godine.

Izvor: Politika

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: