Senat UB: Studentima šest ispitnih rokova

Studenti Univerziteta u Beogradu ubuduće će tokom godine imati šest ispitnih rokova, odlučio je Senat Univerziteta u Beogradu. Pravilnik o postupku utvrđivanja plagiranja doktorata nije usvojen, a rasprava o toj temi odložena je za kraj januara 2016. godine.

Senat je predložio da se propiše da Univerzitet i fakulteti organizuju šest ispitnih rokova, kako studenti ne bi mogli da traže dodatne rokove, a fakulteti smanjuju broj rokova.

A po usvojenom predlogu Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata, u zavisnosti od prekršaja, student može biti kažnjen ukorom, zabranom polaganja ispita u jednom ili više ispitnih rokova do isključenja sa fakulteta.

“Uneli smo čak i neke disciplinske prekršaje koje je donelo današnje vreme savremenih informacionih tehnologija. Moram reći da se prvi put sada u Pravilniku pojavljuje i plagijarizam kao eksplicitno delo, odnosno nedelo”, ističe predsednik Disciplinske komisije UB Branislav Boričić.

Rektor Univerziteta Vladimir Bumbaširević navodi da je prethodni pravilnik imao veoma male mogućnosti da se gradiraju prekršaji, što je dovodilo do toga da studenti budu previše kažnjeni ili preblago kažnjeni. Dodaje da je sada uspostavljena ravnoteža.

Studenti, pak, smatraju da neke stavove treba još jasnije definisati, pa će predloge uputiti Savetu univerziteta.

“Šta je to nedolično ponašanje studenta? To je širok je dijapazon stavri kako student može nedolično da se ponaša”, smatra zamenik predsednika Studentskog parlamenta UB Milica Novaković.

Pravilnikom je propisano da studenti treba da budu kažnjeni ako na fakultet dođu u vidno alkoholisanom stanju, ili ako konzumiraju drogu i alkohol u zgradi fakulteta, naprave materijalnu štetu, vređaju ili napadnu profesora, plagiraju ili delimično plagiraju domaći zadatak, seminarski ili semestralni rad ili projekte, zbog tuče i drugih izgreda.

Predstavnici studenata tražili su da studenti koji naprave neki od prekršaja na studentskim protestima budu izuzeti iz ovog pravilnika.

Senat je još usvojio izveštaj o upisu na osnovne akademske studije. Prema podacima, na fakultetima u Beogradu ostalo je 473 slobodnih mesta, na fakultete je upisano oko 15.000 studenata, dok se na prijemni prijavilo oko 22.700 studenata.

Ove godine bilo je po 90 mesta za studente romske nacionalnosti i za studente sa invaliditetom, ali te kvote nisu popunjene, jer je upisano 35 Roma i 32 osobe sa invaliditetom.

Najtraženiji fakulteti ove godine bili su Fakultet organizacionih nauka, Stomatološki fakultet, Matematički fakultet i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Odložena rasprava o pravilniku o plagijatima

Pravilnik o utvrđivanju plagijata nije usvojen, jer će se razmatrati zajedno sa ostalim pravilnicima koji se odnose na doktorske disertacije – Pravilnik pripreme i uslova za odbranu doktorske disertacije i Kodeks profesionalne etike Univerziteta u Beogradu.

Članovi Senata mogu da do 30. januara podnesu dopune i izmene pravilnika.

Rasprava je odložena jer su članovi Saveta rekli da nisu imali dovoljno vremena da razmotre pravilnike, a da su oni veoma bitni i ne mogu se donositi na prečac.

Vladimir Bumbaširević izjavio je 25. novembra da Senat Univerziteta treba da donese pravilnik kako bi mogao da dalje radi na proveri autentičnosti doktorata gradonačelnika Beograda Siniše Malog, koji je osporen pre više od godinu dana.

“To je u proceduri. Sada treba da donesemo pravilnik i na tome radimo”, rekao je tada Bumbaširević agenciji Beta.

Siniša Mali je 2013. godine odbranio doktorsku tezu pod nazivom “Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i iskustva Srbije” na Fakultetu organizacionih nauka (FON) u Beogradu.

Na sajtu Peščanika 9. jula 2014. objavljen je tekst u kojem se navodi da je 33 odsto ili više teksta doktorskog rada Siniše Malog odbranjenog na FON-u plagirano.

Afera doktorskih plagijata u Srbiji izbila je u junu prošle godine nakon što su trojica naučnika iz Srbije koji rade na britanskim univerzitetima javno osporili verodostojnost doktorata aktuelnog ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, koji je zvanje doktora nauka stekao na Megatrend univerzitetu.

U međuvremenu je osporen i doktorat predsednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića.

Izvor: RTS
SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: