Postignuta saglasnost!

Predsednik Studentske konferencije univerzitetâ Srbije Milan Petković i predstavnici SKONUSa razgovarali su danas sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđanom Verbićem o zahtevima SKONUSa u okviru kampanje “Potpiši za 10”.

Na sastanku održanom u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja postignuta je saglasnost u vezi sa zahtevima studenata.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predložilo je Nacrt izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, kojim se prihvata predlog studenata da broj ispitnih rokova određuju samostalne visokoškolske ustanove u dogovoru sa studentskim parlamentima, što daje mogućnost da studenti imaju više ispitnih rokova nego sada.

Takođe, dogovoreno je i da se izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju reguliše i status produžene godine, kao i da granica za budžet i dalje ostane 48 bodova.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ostalo je pri stavu i nije dalo saglasnost za povećavanje školarina i podsetilo je na zakonsku odredbu da fakulteti omoguće transparentnost, kao i uvid u strukturu školarina studentima i javnosti.

Ministarstvo je u potpunosti podržalo zahtev studenata za uvođenje sistema integrisanih petogodišnjih studija za obrazovanje nastavnika, što je u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja do 2020. godine, a što će biti regulisano i novim Zakonom o visokom obrazovanju.

Ministarstvo je formiralo i Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o studentskom organizovanju, u čijoj izradi će učestvovati i predstavnici studenata.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je posebno pozdravilo aktuelnu inicijativu studenata za izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, kojim će se omogućiti blagovremeno rešavanje studentskih zahteva, kao i nesmetan rad na izradi novog Zakona o visokom obrazovanju.

Takođe, Ministarstvo je planom rada za ovu godinu, predvidelo rad na izradi Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija, što je takođe bio jedan od zahteva studenata, u čijoj izradi će takođe, učestvovati i studenti.

Sistem pravednijeg finansiranja visokog obrazovanja, predviđen Strategijom, omogućiće veću pristupačnost visokog obrazovanja socijalno ugroženim studentima.

Sastanku su osim ministra Verbića i predsednika SKONUSa Petkovića, prisustvovali i državni sekretar prof. dr Zorana Lužanin, pomoćnik ministra dr Milovan Šuvakov, Nebojša Aleksić, potpredsednik SKONUSa, Milivoje Ćorić, predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu, Milan Savić, član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje iz reda studenata i predstavnik Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Nedeljko Mišić, predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Kragujevcu i zamenik predsednika SKONUSa i Igor Graić, predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Novom Sadu.

O kampanji:

Potpiši za 10” je studentska kampanja koju je organizovao SKONUS u saradnji sa studentskim parlamentima svih univerziteta Srbije, pokrenuta sa ciljem ispunjavanja zahteva studenata Srbije za potpunu reformu visokoškolskog sistema obrazovanja. U okviru ove kampanje, 27. aprila 2015. godine, počelo je potpisivanje peticije za reformu visokoškolskog obrazovanja koje će trajati do
kraja tekuće sedmice.

O Studentskoj konferenciji univerzitetâ Srbije

Studentska konferencija univerzitetâ Srbije (SKONUS) je najviše studentsko predstavničko telo, predviđeno članom 22. Zakona o visokom obrazovanju, radi ostvarivanja zajedničkih interesa studenata kao partnera u procesu visokog obrazovanja u Srbiji, koordiniranja rada i utvrđivanja zajedničke politike studentskih parlamenata univerziteta u Srbiji i obavljanja poslova utvrđenih
zakonom. Članovi SKONUSa su studentski predstavnici svih studentskih parlamenata akreditovanih univerziteta u Srbiji.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: