Polovina studenata protiv Bolonje

Rezultati ankete:

Anketa portala www.studentskiživot.com pokazala je da više od polovine studenata misli da Bolonjski proces ne omogućava lakši i brži završetak studija.

Portal www.studentskizivot.com obavio je istraživanje u vezi efekata primene Bolonjskog procesa u obrazovnom sistemu Srbije. Anketa sa pitanjem “Da li smatrate da Bolonjski proces omogućava studentima lakši i brži završetak studija?” u kojoj je učestvovalo preko 600 ispitanika, dala je rezultate koji ukazuju na podeljena mišljenja medju studentima.

Naime, rezultati su pokazali da svaki treći student smatra da Bolonjski proces omogućava lakši završetak studija ako se odlazi redovno na predavanja i ispunjavaju sve predispitne obaveze – 33%.

Da je Bolonjski proces uveo samo kozmetičke promene i da ne olakšava studiranje smatra 31% ispitanika, dok je broj onih koji smatraju da Bolonjski proces čak i usporava završetak studija – 19%. Procenat onih koji su imali negativno mišljenje o reformi obrazovanja je tačno 50% od ukupnog broja ispitanih studenata.

Studenti koji smatraju da Bolonjski proces u potpunosti omogućuje brži i lakši završetak studija jeste samo 12%, a da nema stav o ovom pitanju izjasnilo se 5% ispitanika.

 Bolonjski proces - anketa - SŽ

 

Portal Studentski Život je pokrenuo i novo istraživanje medju studentima. Na naslovnoj strani postavljena je anketa sa pitanjem: “Da li planirate da ovog leta idete na neku od studentskih ekskurzija?

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: