Novi pravilnik: Oštrije kazne za studente?

Senat Beogradskog univerziteta usvojio je danas Predlog pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata BU, koji je izazvao polemiku dekana i predstavnika Studentskog parlamenta, a o kojem će odlučiti Savet BU.

Između istalog, prema predlogu, studenti koji učine neki prekršaj za vreme protesta ili štrajka, moći će da budu disciplinski kaženjeni.

Pravilnikom je propisano da studenti treba da budu kažnjeni ako na fakultet dođu u vidno alkoholisanom stanju, ili ako konzumiraju drogu i alkohol u zgradi fakulteta, naprave materijalnu štetu, vređaju ili napadnu profesora, plagiraju ili delimično plagiraju domaći zadatak, seminarski ili semestralni rad ili projekte, zbog tuče i drugih izgreda.

Predstavnici studenata tražili su da studenti koji naprave neki od prekršaja na studentskim protestima budu izuzeti iz ovog pravilnika.

U predlogu Pravilnika, pravi se razlika između lakših i težih prekršaja.

Prema rečima dekana Ekonomskog fakulteta Branislava Boričića, Senat je usvojio većinu sugestija studenata i novi pravilnik je iskorak u odnosu na prethodni, jer omogućava pravičnije izricanje mera povodom disciplinskih prekršaja studenata.

“Prethodni pravilnik je bio grub, kao da je bilo samo tri disciplinska prekršaja i samo dve-tri mere, a sada je to prošireno, uneti su disciplinski prekršaji koje su donele savremene tehnologije, pojavljuje se i plagiranje… shodno tome, proširena je lepeza disciplinskih mera”, rekao je on novinarima nakon sednice.

Do sada je, kako je objasnio, najteža kazna za prekršaj bila zabrana polaganja ispita i isključenje sa fakulteta 15 sedmica, odnosno jedan semetar, a sada su predviđene i kazne zabrane polaganja ispita u jednom ili dva roka, bez isključenja, kao i zabrana polaganja samo jednog ispita.

Najveća kazna je potpuno isključenje fakulteta, kao i isključenje na godinu dana, ali kako je rekao Boričić, to nije vezano samo za disciplinske prekršaje, već i za krivična dela.

Kada je reč o prekršajima za vreme protesta, Boričić je ukazao da se Pravilnik odnosi na pojedinačnu odgovornost studenata, te da ga studenti nisu dobro razumeli.

“Protesti su specifična situacija i postupa se na specifične načine, pravilnik se ne bavi protestima, ali sprečava da se pod kišobranom protesta dešavaju prekršaji koji sa njim nemaju veze, a da budu u senci i abolirani od disciplinske odgovornosti”, rekao je Boričić.

Senat je usvojio i Predlog izmena i dopuna Statuta, kojima se predviđa da fakulteti u sastavu BU ubuduće imaju šest ispitnih rokova.

Naime, na sednici Senata usvojen je predlog da se član 100. Statuta izmeni, i da umesto “najviše šest” propiše da fakulteti imaju šest rokova.
Takođe, propisano je i da Univerzitet i fakulteti u njegovom sastavu opstim aktom utrvđuju broj i termine održavanja ispitnih rokova.

Te izmene naći će se na sednici Saveta Univerziteta, koji će raspravljati o njima.
Na današnjoj sednici usvojen je i Pravilnik o vrednovanju stranih studijskih programa i priznavanju stranih visokoškolskih isprava radi nastavka školovanja.

Usvanjanje Pravilnika o postupcima pripreme i uslovima za odbranu doktorske disertacije, Kodeksa profesionalne etike UBU i Pravilnika o postupcima utvrđivanja plagiranja, auto-plagiranja, izmišljanja rezultata i krivotvorenja odloženo je sa narednu sednicu Senata, koja će biti održana krajem januara.

Kako je rekao rektor BU Vladimir Bumbaširević, Kodeks i Pravilnik o plagiranju tek danas su dostavljeni dekanima, te je potrebno vreme kako bi oni uputili sugestije.

Foto: Mondo/ Stefan Stojanović

Izvor: Mondo

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: