Na današnji dan: Zakon o mladima

Narodna skupština Republike Srbije je na današnji dan pre četiri godine proglasila Zakon o mladima.
Female student outdoors with her friends

Zakon o mladima iz 2011. je prvi Zakon o mladima u istoriji Republike Srbije. Bez obzira na nedostatke, ovaj Zakon predstavlja prvi i važan korak u priznavanju kategorije mladih i samim tim korak dalje u stvaranju temeljnog institucionalnog okvira za sprovođenje i unapređenje omladinskih politika.

Donošenjem Zakona o mladima stvoreni su normativni uslovi za kontinuiranu i održivu institucionalnu brigu o mladima kroz formiranje Saveta za mlade Vlade Republike Srbije, krovnog saveza, Kancelarija za mlade i Agencije za mlade. Međutim, mladi još uvek nisu u dovoljnoj meri uključeni u sve procese donošenja odluka koje se tiču njih samih, a tu su i drugi brojni problemi sa kojima se omladina Srbije svakodnevno suočava.

Zakon o mladima možete da pročitate ovde: Zakon o mladima-srb

Napišite nam u komentaru, šta biste vi promenili u Zakonu o mladima kako bi zakon bio funkcionalan.

Izvor: KOMS

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: