KRAJ ZA PLAGIJATORE Studente i profesore koji varaju, lažiraju rezlutate i radove od sada čekaju STROGE KAZNE

Opomena, javna osuda i oduzimanje nastavničkog zvanja, samo neke su od mera koje predviđa etički kodeks usvojen od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji će primenjivati svih 18 državnih i privatnih univerziteta u Srbiji.

Do sada su samo neki fakulteti imali svoje kodekse, a sada će prvi put to biti uređeno na višem niovu. Zbog toga će svi studenti i profesori koji budu zatečeni u plagiranju i svakoj drugoj vrsti prevare biti stogo kažnjeni.

Jednoglasno usvojen dokument “Osnove za kodeks o akademskom integritetu na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji” akademskoj zajednici omogućiće da, nevezano za sudske postupke, sankcioniše neetičko ponašanje, odnosno plagiranje radova, lažiranje rezultata istraživanja i nepropisan odnos prema kolegama, ali i prema studentima i obrnuto.

– Ovaj kodeks je nastao kao unutrašnja potreba akademske zajednice da se suprotstavi nekim oblicima povrede prava, jer ova oblast do sada nije bila dobro uređena i samo neki univerziteti su imali svoje kodekse – objašnjava dr Dejan Popović, redovni profesor Pravnog fakulteta i predsednik NSVO.

Kako on dodaje, postoje razni vidovi neodgovornosti koji bi bili sankcionisani, a krivotvorenje naučnih radova, neodgovarajući tretman o mlađima, plagijat i autoplagijat, samo su neki od njih.

– Neke od blažih mera su opomena, javna opomena i javna osuda, dok će se teži prekršaji sankcionisati oduzimanjem nastavničkog zvanja i poništavanjem doktorata. Takođe, poslednice će snositi i oni koji lažno prijavljuju svoje kolege – kaže Popović.

Ovaj dokument predstavlja minimum, odnosno osnovu koju univerziteti u svojim kodeksima mogu da nadgrade.

Oni imaju rok od 45 dana od dana objavljivanja ovog dokumenta na sajtu da izrade sopstvene kodekse, u kojima će razraditi procedure za prekršaje koji su samo pobrojani, a zatim još 60 dana da ih dostave na razmatranje.

Izvor: www.blic.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: