Istraživanje stavova studenata BU

Marketing radionica je tokom druge polovine meseca aprila ove godine, po dvanaesti put sprovela Istraživanje stavova studenata kojim su obuhvaćeni svi fakulteti Univerziteta u Beogradu.

Teme koje su bile predmet ispitivanja se odnose na zadovoljstvo studenata uslovima studiranja, njihovi stavovi u vezi trenutne situacije u privredi, planovi za budućnost, način na koji provode slobodno vreme, interesovanja itd. Istraživanjem je obuhvaćeno 1500 studenata, a plan izrade uzorka je dobijen od Republičkog zavoda za statistiku. Studenti su popunjavali upitnik koji se sastojao od 18 pitanja.

75% studenata bi ponovo upisalo isti fakultet, dok bi 25% upisalo nešto drugo. Primetno je da bi stariji studenti isti fakultet upisali u mnogo manjem procentu od mlađih (prva i druga godina). Najpre bi fakultet promenili studenti Matematičkog fakulteta i Geografskog, dok je najviše zadovoljnih na FON – u i Bogoslovskom fakultetu.

Za konketan primer korupcije (kupovina ispita i diploma na matičnom fakultetu) je čulo 20% studenata i to najviše na Stomatološkom (77%), Medicinskom (61%) i Arhitektonskom fakultetu (43%) a na Rudarskom, Tehnološkom, Fizičkoj hemiji i Fizičkom fakultetu taj procenat je nula.

20% studenata je (bilo) u toku studija član neke studentske organizacija a na praksi je bilo 22,6% ispitanika.

Na pitanje u vezi očekivanja studenata povodom pojedinih aspekata studiranja, najvišu prosečnu ocenu (na skali od 1 do 5) je dobio kvalitet predavanja i odnos nastavnika i studenata (3,45), zatim prostor, komfor i higijena (3,30), nastavni plan (3,29), funkcionisanje studentskih službi (2,94), a najnižu ocenu, kao i prethodne godine kvalitet udžbenika (2,93).

Nakon završenih studija 29% studenata planira da ode u inostranstvo a najznačajniji razlozi za to su nizak životni standard i nemogućnost zaposljenja u našoj zemlji.

U pogledu poređenja između privatnog i javnog sektora, javni sektor je ocenjen kao mesto sa sigurnijim poslom i boljim radnim vremenom, dok je u privatnom po dobijenim rezultatima bolja plata, bolja mogućnost za napredovanja i bolje iskustvo.

Najveći razvojni potencijal Srbije je poljoprivreda, po mišljenju 47% studenata. Primetno je da je IT prepoznat kao veliki potencijal takođe i procenat tih odgovora se skoro udvostručio u odnosu na prethodnu godinu i sada iznosi 21%.

Na pitanje koliko očekuju da će čekati na zaposlenje, njih 50% veruje da će to biti u prvih 6 meseci, dok ostali smatraju da će čekati više, neki čak i preko godinu dana (25%).

Prilikom nalaženja zaposlenja i dalje je najbitniji faktor veza, zatim lična sposobnost i znanje stranog jezika, dok se fakultetska diploma i članstvo u političkim partijama nalaze na poslednja dva mesta po važnosti.

Studente uglavnom izdržavaju roditelji (67%) i taj procenat se neznatno smanjio u odnosu na prošlu godinu. Polovina studenata živi sa svojom porodicom, dok su ostali u studentskim domovima ili privatnom smeštaju.

Slobodno vreme najčešće koriste baveći se sportom i rekreacijom, a i Internet je takođe veoma zastupljen. Od društvenih mreža najviše vremena provode na Facebook – u, a na televiziji najčešće gledaju filmove i serije. Posle toga slede edukativne emisije a na poslednjem mestu su rijaliti programi. Od kulturnih sadržaja, najređe odlaze u muzeje i izložbe a nešto češće posećuju bioskope. Primetno je da se smanjio procenat onih koji nikada ne idu u pozorište a i i izložbe i muzeji su posećivani više nego u prethodnoj godini.

U pogledu osetljivih pitanja, 45% studenata podržava uvođenje eutanazije, 61% studenata odobrava legalizaciju marihuane u medicinske svrhe a 70% ispitanika se slaže da u školama treba uvesti obavezno seksualno obrazovanje, dok 75% odobrava dobrovoljno doniranje organa. Što se tiče potpune zabrane pušenja u ugostiteljskim objektima, polovina ispitanika ovo podržava.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: