Fakulteti će sami prikupljati podatke o studentima

Ministarstvo prosvete poslalo je dopis svim fakultetima da ne smeju od kandidata za upis da traže podatke koji su već sadržani u ličnoj karti.
Svake godine brucoši čekaju na šalterima opština, uzimaju izvode iz matičnih knjiga rođenih i predaju ih pri upisu na fakultet. Sve to umesto njih je morao da uradi fakultet ili visoka škola.
Osim fakultetima i visokim škola, dopis je poslat i vrtićima, školama i studentskim centrima. Ali kako je cela prosveta zvanično na raspustu, bar do polovine avgusta dopise neće imati ko da primi. Prema pisanju “Novosti”, niko od čelnih ljudi fakulteta nije ni čuo za ova pravila prilikom upisa.
“Dopis još nismo dobili, ali pretpostavlja da će to biti ogroman posao za fakultete koji su već prezagušeni administrativnim obavezama. To multipliciranje administrativnih poslova posebno je loše u uslovima kada postoji zabrana zapošljavanja nenastavnog osoblja”, kaže prorektorka za nauku Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović.
Nova pravila ne važe samo prilikom upisa, jer više ni nastavnici kada se zapošljavaju u školama, vaspitači u vrtićima ili roditelji kada podnose zahteve za dobijanje mesta u vrtiću za dete neće donositi dokumente koji dokazuju podatke sadržane u ličnoj karti. To su, pre svega, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu.
“Ne znam kako će to izgledati kada dođu stotine studenata, koje treba upisati u svega dva-tri dana. Imamo mali broj zaposlenih u studentskoj službi i bojim se da će se otvoriti usko grlo pri upisu. Kako će oni za svakoga da pribave izvode i koliko će to da traje, stvarno nam nije jasno”, rekli su na jednom beogradskom fakultetu.
U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave kažu da službenici neće morati da traže izvode iz matičnih službi i da će biometrijska lična karta biti dovoljan dokaz. Oni su zaduženi za nadzor nad sprovođenjem Zakona o opštem upravnom postupku, koji je i uveo ovu novinu da građani uz biometrijsku ličnu kartu ne moraju da donose na uvid uverenje o državljanstviu i rodni list.
U Ministarstvu državne uprave ističu da zakon predviđa biometrijsku ličnu kartu kao dokaz, ali da je i dalje u raznim podzakonskim aktima navedeno da se u mnogim situacijama dostavljaju izvodi.
“Sledeći korak je da ti propisi budu usklađeni sa zakonom. Dok se to ne dogodi, upravna inspekcija tolerisaće izvod iz biometrijske lične karte kao dokaz. Ukoliko službenik misli da mu je potreban neki podatak koji nije sadržan u ličnoj karti, poput imena oca, može da zatraži od matične službe da mu pošalju izvod iz knjige rođenih. Važno je da ništa od toga ubudće neće raditi građanin, kažu u Ministarstvu.
Ukoliko u septembarskom upisnom roku službenik studentske službe odbije da upiše studenta samo zato što nije doneo “krštenicu”, a ima biometrijsku ličnu kartu, biće kažnjen. Visina kazne je od 5.000 do 50.000 dinara za sve koji od građana traže dokaz za podatke sadržane u ličnoj karti.
I pored toga, na fakultetima tvrde da je i septembar prekratak rok da bi ovaj propis počeli da primenjuju.
Autor: Večernje novosti // www.021.rs
SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: