Beogradski univerzitet objavio rat plagijatorima – grdno će zažaliti svako ko iskopira doktorat

Senat Univerziteta u Beogradu (UB) usvojio je danas Pravilnik kojim su definisane jasne procedure kako se utvrđuje da je neki pisani rad plagijat i mere koje izriče dekan fakulteta, a koje mogu biti i oduzimanje zvanja.

Prorektor Živan Lazović kaže da onog momenta kada se posumnja da je neki rad plagijat matični fakultet formira etičku komisiju, koja zatim inicira formiranje stručne komisije na fakultetu, gde jednog člana daje veće grupacija, a dva člana sam fakultet.

“Stručna komisija kada završi rad podnosi izveštaj etičkom komitetu, a on obaveštava nastavno- naučno veću i dekanu. Ukoliko se utvrdi da je rad plagijat dekan je obavezan da izrekne meru. Ukoliko je reč o doktoratu i neko stekao zvanje na taj način, dekan mu oduzima zvanje”, rekao je Lazović nakon sednice Senata.

Ukoliko su nezadovoljni odlukom stručne komisije, kako kaže, može da se pokrene drugostepeni postupak pred Odborom za profesionalnu etiku na nivou univerziteta koji formira komisiju.

“Na Odboru za profesionalnu etiku je da donese nepristrasnu odluku i sud kada je reč da li je neki rad plagijat”, naglašava Lazović.

Mere odgovornosti predviđene su i za one koji doprinose prekršajima, ali i protiv onih koji nekog neosnovano optuže za plagijat.

Rektor Vladimir Bumbaširević kaže da će svi postupci koji su u toku biti tretirani po ovom pravilniku, koji nakon usvajanja na Senatu treba da bude objavljen u univerzitetskom glasniku.

On nije mogao da precizira kada će biti vođen postupak za utvrđivanje da li je doktorat gradonačelnika Beograda Siniše Malog plagijat. Na sajtu Peščanik.net objavljen je tekst u kojem se navodi da je 33 odsto ili više teksta doktorskog rada Siniše Malog odbranjenog na FON-u plagirano.

Senat je danas osim Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova, usvojio i Kodeks profesionalne etike Univerziteta i Pravilnik o radu etičkih komisija i odbora za profesionalnu etiku Univerziteta.

Foto: V. Živojinović, www.24sata.rs

Izvor: www.24sata.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: