Fakultet za industrijski menadžment Univerziteta Union

fax
Fakultet za industrijski menadžment

Fakultet za industrijski menadžment Univerziteta Union osnovan je sa ciljem da obrazuje mlade i stručne menadžere za radna mesta u domaćoj i inostranoj privredi. Nastava teži da pruži praktična znanja putem savremenih nastavnih sredstava i u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Fakultet organizuje osnovne studije, diplomske među kojima su master, doktorske i specijalističke studije, ali i učenje na daljinu. Osnovne akademske studije traju tri godine, a na njima se realizuje program Poslovni menadžment. Posle studija ovog stepena, student stiče zvanje menadžer bachelor of science.

Master diplomske studije traju dve godine, a programi na ovom stepenu su: Informatički menadžment i Industrijsko ekonomski menadžment. Kandidat stiče zvanje diplomirani menadžer master.

Fakultet za industrijski menadžment ponosi se bogatom izdavačkom delatnošću do sada je objavljeno skoro pedeset naslova.

Fakultet intenzivno sarađuje sa Regionalnom privrednom komorom i Regionalnim centrom za razvoj malih i srednjih preduzeća. Pored ovih organizacija, Fakultet neguje saradnju i sa Međunarodnom asocijacijom studenata ekonomije i menadžmenta (AISEC).

 

Adresa: Ive Andrića 2, Mladenovac
Tel./faks: 011 823 24 27
veb sajt: www.fimmanager.edu.rs
e-mail: fimmanager@ptt.rs