Beogradska bankarska akademija Univerziteta Union

bba_logoBeogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije je visokoškolska institucija osnovana od strane Atlas banke a.d, Kopaonik osiguranja a.d. i Instituta ekonomskih nauka, rešenjem Ministarstva prosvete republike Srbije 2004. godine. Misija Fakulteta je da obrazuje visokostručan kadar čije kvalifikacije prate radikalne promene u bankarstvu. Nastava na fakultetu fokusira se na praktičnu primenu znanja u sferi finansijsko-bankarskih i poslova osiguranja.

Fakultet organizuje osnovne akademske i master studije koje su osmišljene na osnovu iskustva svetskih univerziteta i potreba tržišta rada. Studijski program osnovnih studija Bankarstvo, osiguranje i finansije traje tri godine i studentu pruža obrazovanje iz industrije finasijskih usluga. Zvanje koje se stiče uspešnim okončanjem studija je ekonomista.

Master studije traju četiri semestra, a studenti biraju jedan od dva modula: Investiciono bankarstvo i Finansijsko bankarski i poslovni menadžment. Studentima Investicionog bankarstva omogućeno je polaganje ispita za licencu investicionog savetnika u saradnji sa Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Studenti ovog modula mogu posle završene prve godine master studija steći zvanje diplomirani ekonomista, a posle druge – master ekonomista. Svršeni studenti modula Finansijsko bankarski i poslovni menadžment dobijaju zvanje master menadžer. Nastavu na ovom modulu izvode profesori sa inostranih univerziteta, kao i domaći profesori.

Beogradska bankarska industrija naučnu delatnost ostvaruje tako što je rukovodilac brojnih projekata čiji su pokretači fakultet i državna ministarstva. U cilju kontinuiranog obrazovanja fakultet organizuje i seminare i trening kurseve.

Studentima BBA omogućeno je korišćenje knjižnog fonda fakulteta, koji uključuje biblioteku Instituta, dokumentacioni centar UN, pod zajedničkim nazivom LUNIC (Biblioteka Instituta LIES i Informaciono-dokumentacioni centar UN UNIDC) i biblioteku Beogradske bankarske akademije.

Fakultet ima razvijenu intenzivnu saradnju sa brojnim srodnim domaćim i stranim institucijama.

 

Adresa: Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd
Tel. 011/2621 730
Fax: 011/2631 926
veb sajt: www.bba.edu.rs
e-mail: office@bba.edu.rs