Fakultet umetnosti u Nišu

fakultet umetnosti u nisu
Fakultet umetnosti u Nišu

Fakultet umetnosti u Nišu počeo je sa radom 04. oktobra 2002. godine sa sedištem Fakulteta u Nišu. Fakultet obavlja delatnosti četvorogodišnjih osnovnih studija na Odseku za muzičku umetnost, kao i delatnosti petogodišnjih osnovnih studija na Odseku za primenjene umetnosti i Odseku za likovne umetnosti.

Delatnost visokog obrazovanja na Fakultetu zasniva se na principima akademskih sloboda, autonomije, jedinstvu nastave i umetničkog, odnosno naučno-istraživačkog rada, kao i na učešću studenata u upravljanju i odlučivanju i afirmaciji konkurencije obrazovnih i istraživačkih usluga radi povećanja kvaliteta i efikasnosti visokoškolskog sistema.

Fakultet umetnosti u Nišu trenutno broji 490 studenata na svim odsecima. Nakon završenih osnovnih studija 170 studenata dobilo je diplomu Fakulteta umetnosti u Nišu.

 

Adresa: Kneginje Ljubice 10, 18000 Niš
Tel. 018/522-396
Faks: 018/513-272
veb sajt: www.artf.ni.ac.rs
e-mail: info@artf.ni.ac.rs