Poslovni fakultet u Valjevu Univerziteta Singidunum

poslovni-fakultet-valjevo-singidunum
PFV Poslovni fakultet u Valjevu

Poslovni fakultet u Valjevu Univerziteta Singidunum je savremena visokoobrazovna ustanova koja teži da doprinese ekonomskom i društveno-kulturnom razvoju grada, regiona i države putem obrazovanja kreativnog i visokostručnog kadra. Obrazovna delatnost fakulteta bavi se izučavanjem finansija, bankarstva, računovodstva, poslovne informatike i turizma i hotelijerstva.

Poslovni fakultet u Valjevu, kao deo integrisanog Univerziteta Singidunum, organizuje osnovne akademske i master akademske studije, pri čemu osnovne studije traju tri, odnosno četiri godine, a master godinu, odnosno dve godine, u zavisnosti od studijskog programa.

Studijski program osnovnih studija Finansije i bankarstvo traje četiri godine, a zvanje koje se stiče njegovim završavanjem je diplomirani ekonomista četiri godine. Programi Računovodstvo, Poslovna informatika i Turizam i hotelijerstvo traju tri godine. Zvanja koja kandidat dobija završavanjem studija ovog stepena su ekonomista tri godine i poslovni informatičar tri godine.

Master studije organizuju se za svršene studente četvorogodišnjih i trogodišnjih studija. Programi na ovom stepenu su Poslovna ekonomija, Poslovna informatika, Menadžment javnog sektora i Interna revizija i forenzika. U okviru programa Poslovne ekonomije postoje Usmerenja finansije, Revizija, Turizam i Hotelijerstvo, a u okviru Poslovne informatike to su Savremene internet tehnologije i Računarska grafika i dizajn. Zvanja koja se stiču završavanjem master studija su diplomirani ekonomista master i diplomirani poslovni informatičar master.

 

Adresa: Železnička br. 5, 14000, Valjevo
Tel./Faks: 014/ 292 610; 292 611; 291 238
veb sajt: www.pfv.singidunum.ac.rs
e-mail: pfv@singidunum.ac.rs