Fakultet za primenjenu ekologiju Univerziteta Singidunum

singidunum futura
FUTURA Fakultet za primenjenu ekologiju

Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA upisao je prvu generaciju studenata 2006. godine. Fakultet organizuje studije koje su orijentisane ka ekonomskim aspektima zaštite životne sredine. Misija Fakulteta je da studenti steknu specijalistička znanja o životnoj sredini putem savremenih nastavnih metoda, primene stečena znanja kroz studijsko-stručnu praksu u nastavno-istraživačkim jedinicama Fakulteta, kao i da učestvuju u realizaciji istraživačkih aktivnosti i projekata. Studije fakulteta FUTURA jedinstvene su u Srbiji jer objedinjuju prirodne, društvene i tehničke nauke u kontekstu ekologije i zaštite životne sredine.

Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA organizuje studije na tri stepena osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. Program osnovnih četvorogodišnjih studija zove se Primenjena ekologija, a svršenim studentima obezbeđuje zvanje diplomirani analitičar zaštite životne sredine.

Master studije traju godinu dana, a programi se zovu Ekoremedijacija, Menadžment resursa i Menadžment rizika. Posle studija ovog stepena stiče se zvanje master analitičar zaštite životne sredine.

Doktorske studije u trajanju od tri godine realizuju program Održivi razvoj i životna sredina, a zvanje koje kandidat stiče je doktor nauka nauke o zaštiti životne sredine.

Kako bi izašao u susret zaposlenima i studentima van Beograda, Fakultet organizuje i program učenja na daljinu (Distance learning program). Program je jednako vrednovan kao klasično studiranje, a materijali za učenje prilagođeni su internet tehnologijama. Pored ovog, postoji i program Mixed mode, koji kombinuje klasično učenje i učenje na daljinu.

Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA u svom sastavu ima nekoliko naučno-istraživačkih jedinica i centara, koji ostvaruju naučno-istraživačku delatnost Fakulteta, ali i podržavaju nastavni proces. Ove jedinice uključuju istraživačku stanicu Petnica, specijalni rezervat Zasavica, Veliko ratno ostrvo Beograd i Otvoreni univerzitet Subotica i Obrazovni poligon Futura.

 

Adresa: Požeška 83a, Čukarica, Beograd
Tel. 011/ 3541-439; 062/12 55 665, 063/255 665; 062/875 93 92
Tel./Faks: 011/ 3541-453
veb sajt: www.futura.edu.rs
e-mail: info@futura.edu.rs