Tehnički fakultet (bivši Fakultet za menadžment) Univerziteta Singidunum

singidunum tehnicki
DT Tehnički fakultet

Tehnički fakultet (bivši Fakultet za menadžment) Univerziteta Singidunum obrazuje stručnjake u oblasti inženjersko-menadžerskih poslova. Misija fakulteta je osposobljavanje studenata za kreativno rešavanje izazova i donošenje odluka kroz objedinjavanje tehničkih, poslovnih i menadžerskih znanja, a sa ciljem optimalnog korišćenja ljudskih, materijalnih, finansijskih i informacionih resursa. Ove kompetencije odgovaraju poslovima menadžera kvaliteta, proizvodnje i pratećih procesa, menadžer promena, projekata i elektronskog poslovanja.

Tehnički fakultet (bivši Fakultet za menadžment) Univerziteta Singidunum realizuje studije na tri stepena. Osnovne akademske studije sastoje se iz dva modula Upravljanje kvalitetom i Industrijski dizajn. Studije ovog stepena traju četiri godine, a student posle njih stiče zvanje diplomirani inženjer menadžmenta čestvorogodišnjih studija.

Master studijski program zove se Inženjerski menadžment i traje godinu dana. Studije na ovom nivou pružaju sticanje znanja iz oblasti inženjerstva, informatike i menadžmenta, potrebnih za pokretanje i održavanje inteligentnih sistema, odnosno organizacija. Zvanje koje se stiče na ovom nivou studija je master inženjerskog menadžmenta.

Doktorske studije traju tri godine, a studijski program na ovom stepenu zove se Inženjerski sistemi u menadžmentu. Cilj programa je da razvije sposobnosti kod kandidata da probleme inženjerskih sistema u menadžmentu rešava kroz znanje iz srodnih disciplina, kao što su napredni tehnički sistemi,  informacione tehnologije, upravljanje promenama, programski sistemi za upravljanje projektima i inženjerski sistemi za podršku odlučivanju. Zvanje koje se dobija završavanjem doktorskih studija je doktor nauka inženjerski menadžment.

 

Adresa: Bulevar Zorana Аinđića 44, Novi Beograd
Tel. 011/31 21 563; 31 21 349
Faks: 011/31 21 349
veb sajt: www.dm.singidunum.ac.rs
e-mail: dm@singidunum.ac.rs