Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju Univerziteta Singidunum

fefa singidunum
FEFA Fakultet za ekonomiju finansije i administraciju

Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) osnovan je u Beogradu 2001. godine. Fakultet je akreditovana visokoškolska ustanova koja realizuje studije primenjujući, pored domaćeg, iskustva inostranih srodnih fakulteta. Vizija fakulteta je ekonomski napredak pojedinca, a time i društva, do kog se dolazi intelektualnom i profesionalnom obukom.

Fakultet organizuje trogodišnje osnovne studije i dvogodišnje master studije. Studijski programi na oba stepena su Ekonomija i Menadžment. Po završetku master studija kandidat stiče zvanje master ekonomista, odnosno master menadžer.

Svršeni studenti osnovnih studija ekonomije kvalifikovani su za brojne poslove od bankarskih do rukovodećih položaja u javnim i privatnim kompanijama i finansijskim institucijama, dok se studenti na master studijama usmeravaju na objedinjavanje teorijskih znanja, praktičnog iskustva i analitičkih veština u cilju rešavanja problema. Studije menadžmenta obrazuju studente za upravljanje modernim procesima u finansijskim i drugim institucijama državnog i privatnog sektora, a na master studijama akcenat se stavlja na analitičke i interpersonalne veštine i znanja u domenu organizacionog i marketing menadžmenta.

Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju sarađuje sa priznatim stranim univerzitetima, kao i sa uspešnim domaćim i inostranim preduzećima. Fakultet je i nosilac TEMPUS projekata i projekata Ministarstva prosvete i nauke.

Fakultet svake godine organizuje dobrotvorni turnir u saradnji sa studentima FEFA OPEN.

 

Adresa: Vojvode Mišića 43, 11000 Beograd
Tel. 011/30 66 670
Faks: 011/30 66 650
veb sajt: www.fefa.edu.rs
e-mail: info@fefa.edu.rs