Stomatološki fakultet u Pančevu Univerziteta Privredna akademija

188016_206480219397325_7097259_nStomatološki fakultet u Pančevu Univerziteta Privredna akademija osnovan je 2002. godine kao prvi privatni fakultet iz oblasti medicinskih nauka. Fakultet nije samo obrazovna institucija, već i naučna i zdravstvena. Akreditovan je za izvođenje nastave, ali i za zdravstvene specijalizacije i naučno-istraživački rad.

Stomatološki fakultet u Pančevu organizuje integrisane akademske, specijalističke akademske i doktorske studije iz stomatologije. Po završetku osnovnih studija dobija se zvanje doktor stomatologije.

Nastavni proces na Fakultetu podržan je savremenim stomatološkim materijalima, tehnikama i tehnologijama (KAVO stomatološke stolice, laseri FOTONA, CAD-CAM, ortopan sa telerendgenom i dr). Fakultet raspolaže zubotehničkom laboratorijom, kliničkim salama i hirurškom salom.

Posebna organizaciona jedinica Fakulteta je Institut za stomatologiju na kom studenti, specijalizanti i doktoranti obavljaju klinički rad. Institut čine šest klinika:

  • Klinika za bolesti zuba
  • Klinika za bolesti usta
  • Klinika za protetiku
  • Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju
  • Klinika za oralnu hirurgiju i implantologiju
  • Klinika za ortodonciju

Fakultet učestvuje u izvođenju brojnih projekata. Ti projekti ponekad se sprovode u saradnji sa inostranim stručnjacima, a nalazi se prezentuju na kongresima.

Stomatološki fakultet u Pančevu ima potpisane sporazume o saradnji sa brojnim zdravstvenim ustanovama. To uključuje i Zdravstveni centar Južni Banat Pančevo i Gradski zavod za gerontologiju u Beogradu. Ovo su ujedno i nastavne baze fakulteta.

 

Adresa: Cvećarska 2, 26000 Pančevo
Tel. 013/23 51 292
Faks: 013/23 66 582
veb sajt: www.stomatoloskifakultet.rs
e-mail: info@sfp.rs