Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija

logo-pfPravni fakultet za privredu i pravosuđe osnovan je 2000. godine, kada je osnovan i Univerzitet Privredna akademija. Prvobitan naziv ove visokoškolske ustanove glasio je Pravni fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika za potrebe privrede i pravosuđa. Osnivač ovog fakulteta je dr Slavko Carić, redovan profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe realizuje studije na sva tri stepena. Programi na osnovnim akademskim i master akademskim studijama su:

  • Opšte-pravni studisjki program
  • Privredno-pravni studijski program

Program doktorskih studija glasi Krivično-pravni studijski program.

Po završetku studija prvog stepena stiče se zvanje pravnik, a po završetku drugog – diplomirani pravnik.

Studije su akreditovane i koncipirane po ugledu na inostrane visokoškolske institucije. Opšti program studentima pruža obrazovanje iz tradicionalnih pravnih predmeta kontinentalnog prava, a privredno-pravni stavlja akcenat na predmete iz oblasti privredno-pravnih odnosa.

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe neguje međunarodnu saradnju sa brojnim srodnim evropskim ustanovama u vidu razmene nastavnog osoblja i studenata, nastavnih planova, bibliografskih jedinica i organizovanja seminara, konferencija, stručnih skupova i sl.

U cilju obezbeđivanja stručne prakse, Fakultet je potpisao ugovor sa Višim sudom u Novom Sadu gde se realizuje praksa iz Krivičnog-procesnog prava.

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe ima i istureno odeljenje – visokoškolsku jedinicu bez svojstva pravnog lica u Šapcu.

 

Adresa: Geri Karolja 1, 21000 Novi Sad
Tel. 021/40 04 99
Faks: 021/46 95 13
veb sajt: www.pravni-fakultet.info