Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta Privredna akademija

fimek_285_200Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment ima za osnovni cilj obrazovanje visokoobrazovanih stručnjaka iz oblasti poslovne ekonomije, međunarodne ekonomije i inženjerskog menadžmenta u biotehnologiji. Cilj studijskih programa je brzo i adekvatno zapošljavanje po završetku studija.

Fakultet organizuje studije na sva tri stepena. Studijski programi osnovnih akademskih studija su:

  • Poslovna ekonomija i finansije (diplomirani ekonomista)
  • Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija (diplomirani ekonomista)
  • Inženjerski menadžment u biotehnologiji (diplomirani inženjer menadžmenta)

Na master akademskim studijama odvijaju se sledeći programi:

  • Poslovna ekonomija i finansije (master ekonomista)
  • Inženjerski menadžment u biotehnologiji (master inženjer menadžmenta)
  • Ekonomsko-pravne studije Evropske unije

Programi na doktorskim studijama su:

  • Poslovna ekonomija (doktor nauka ekonomske nauke)
  • Inženjerski menadžment u biotehnologiji (doktor nauka industrijsko inženjerstvo/industrijski menadžment

Master program Ekonomsko-pravne studije Evropske unije finansiran je od strane Evropske unije kroz IPA program prekogranične saradnje Mađarska Srbija, a program je razvijen u saradnji sa Centrom za evropske studije Univerziteta u Segedinu. Ovaj master program stavljen je u okvir aktuelnog procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i osmišljen je tako da se služi određenim ciljevima koji su u vezi sa nacionalnom strategijom i politikom. Studentima je obezbeđena praksa u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka i Regionalnom centru za društveno-ekonomski razvoj Banat.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment ima razvijenu saradnju sa brojnim privrednim subjektima čime se studentima omogućava sticanje prakse i prvog radnog iskustva. Neke od kompanija sa kojima sarađuje su Poreska uprava, Dunav osiguranje, BDD Tandem Financial a.d.d, JKP Novosadska toplana i druge.

Ciljevi međunarodne saradnje Fakulteta su razmena nastavnog osoblja, studenata, naučnog osoblja, nastavnih planova, literature, nastavnih metoda i uzajamna organizacija naučnih i stručnih skupova. Fakultet sarađuje sa velikim brojem srodnih evropskih visokoškolskih ustanova.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, zajedno sa Univerzitetom Privredna akademija, među prvima je pristupio nacionalnoj mreži mobilnosti EURAXESS, što podrazumeva moralnu obavezu u naporima da se olakša dolazna i odlazna mobilnost istraživača.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment aktivno sarađuje sa Centrom za preduzetničko učenje Jugoistočne Evrope (SEECEL). U pitanju je regionalna ustanova koja promoviše preduzetničko učenje i pismenost u osam zemalja koje su u predpristupnom procesu. Centar, između ostalog, organizuje tribine, seminare, radionice i konferencije.

 

Adresa: Cvećarska 2, 21000 Novi Sad
Tel. 021/40 04 84
Faks: 021/46 95 13
veb sajt: www.fimek.edu.rs
e-mail: info@fimek.edu.rs