Fakultet za menadžment u Zaječaru Univerziteta Megatrend

fmz_logoFakultet za menadžment u Zaječaru prva je privatna visoka škola na području Timočke krajine. Š kola realizuje program strukovnih studija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, kao odgovor na rastuće potrebe privrede i društva za visokostručnim kadrom iz oblasti poslovne ekonomije.

Studije traju tri godine, a upisom na poslednju godinu, studenti biraju jedno od dva usmerenja. Zvanje koje se stiče posle istih je strukovni menadžer.

Visoka škola za menadžment i biznis osposobljava studente da samostalno obavljaju poslove od značaja za upravljanje i razvoj preduzeća u državnom i privatnom sektoru.

 

Adresa: Moše Pijade 4a,19 000 Zaječar
Tel./faks: 019/430 800
veb sajt: www.vsmbz.edu.rs
e-mail:info@vsmbz.edu.rs