Megatrend virtuelni univerzitet

Megatrend-UniverzitetMegatrend virtuelni univerzitet želi da obezbedi studije koje su fleksibilne i prilagodljive pojedincima po brzini i načinu savlađivanja gradiva. Virtuelni univerzitet je, takođe, uvek otvoren i njegovim sadržajima može se pristupiti u bilo koje doba i iz bilo kog dela sveta.

Megatrend virtuelni univerzitet prepoznao je značaj sticanja znanja putem interneta. Ovaj vid edukacije je uveliko razvijen u svetu pod različitim imenima:  učenje putem interneta, učenje na daljinu i virtuelno učenje.

Univerzitet koristi InterTrans sistem, koji ima višestruke međusobno povezane obrazovne kanale i koji se stalno menja i dopunjuje u skladu sa potrebama korisnika. Jedna od najvažnijih karakteristika sistema je jasnost koncepta, jednostavnost upotrebe i minimalni tehnički zahtevi. Za pristup sadržajima neophodno je imati računar i internet konekciju. Sistem poseduje virtuelne amfiteatre, virtuelnog profesora, forume i kanale komunikacije sa predmetnim profesorima.

Studije koje se realizuju na ovaj način su poslovne strukovne i poslovne akademske studije. Po završetku osnovnih akademskih studija stiče se zvanje diplomirani ekonomista, a posle osnovnih strukovnih – strukovni ekonomista.

Važno je naglasiti da su planovi i programi realizovani na Megatrend virtuelnom univerzitetu istovetni sa onima na Megatrend univerzitetu, kao i da su diploma Virtuelnog univerziteta priznate u zemlji i svetu. Iako se znanje stiče putem računara, ispiti se polažu na klasičan način pred profesorom.

 veb sajt: www.megatrend-online.com