Fakultet za međunarodnu ekonomiju Univerziteta Megatrend

Megatrend-UniverzitetFakultet za međunarodnu ekonomiju Univerziteta Megatrend teži stvaranju visokostručnih kadrova, kroz individualni i grupni rad i interaktivnost u nastavi. Fakultet organizuje studije na sledećim nivoima osnovne akademske (četiri godine), master (godinu dana) i doktorske (tri godine). Na osnovnim studijama programi koji postoje su: Geoekonomske i regionalne studije i Bankarstvo i finansije.

Posle dve godine zajedničkih studija na studijskom programu Geoekonomske i regionalne studije, studenti se na trećoj godini opredeljuju za izučavanje jednog od tri modula: Evropske studije, Severna i Latinska Amerika i Rusija i Azija.

Zvanja koja se stiču na ovom fakultetu su: ekonomista, posle osnovnih studija;  diplomirani ekonomista master, posle master studija; doktor nauka ekonomske nauke, nakon završenih doktorskih studija.

Fakultet za međunarodnu ekonomiju nasledio je razvijenu mrežu saradnika od svog prethodnika,  Geoekonomskog fakulteta, koji je bio nosilac međunarodne saradnje Megatrend univerziteta. Fakultet sarađuje sa velikim brojem evropskih univerziteta, a u njegovom sastavu funkcionišu i Kanadski centar i Sektor za Latinsku Ameriku. Studenti su aktivni činioci ove saradnje time što realizuju radionice, konferencije i kongrese i učestvuju na istim.

 

Adresa : Bulevar umetnosti 29, 11070 Novi Beograd
Tel. 011/20 92 111
veb sajt: www.fme.edu.rs
e-mail: info-fme@megatrend.edu.rs