Fakultet za državnu upravu i administraciju Univerziteta Megatrend

Megatrend-UniverzitetFakultet za državnu upravu i administraciju Univerziteta Megatrend obrazuje kadrove za rad u državnoj/javnoj upravi, lokalnoj samoupravi, administraciji, porezima i carini i bezbednosti, po čemu je i jedinstven u Republici.

Na Fakultetu se realizuju studije na tri stepena osnovne akademske, master diplomske i doktorske akademske.

Osnovne akademske studije zamišljene su po ugledu na inostrane fakultete, a studentu pružaju znanja iz oblasti prava, ekonomije, političkih nauka, sociologije i informatike, koja mu mogu koristiti u radu u javnim organizacijama, kao i privrednim i socijalnim sistemima. Studije ovog stepena traju četiri godine, a posle njih stiče se zvanje diplomirani pravnik.

Master diplomske studije traju godinu dana, a zvanje kandidata po njihovom okončanju je master pravnik. Ove studije mogu upisati svršeni studenti FDUa, prava, bezbednosti, političkih i srodnih nauka.

Posle završenih doktorskih studija stiče se zvanje doktor pravnih nauka.

Fakultet za državnu upravu i administraciju organizuje platforme sa ciljem da podrže nastavu i podignu kvalitet iste. Otvara se i Centar za javnu upravu i upravljanje, koji raspolaže informatičkom opremom, elektronskim bazama podataka i bibliotekom. Fakultet je uključen u TEMPUS projekte.

 

Adresa: Bulevar umetnosti 29, 11070 Novi Beograd
Tel. 011/214 54 64, 214 72 08, 220 30 29
veb sajt: www.fdua.edu.rs
e-mail: infofdua@megatrend.edu.rs