Univerzitet Educons

educons
Zgrada Univerziteta Educons

Univerzitet Educons je prvi privatni univerzitet u Vojvodini. Od Ministarstva prosvete Republike Srbije dobio je dozvolu za rad u junu 2008. godine.

Univerzitet čini osam fakulteta: Fakultet za uslužni biznis – FABUS, Fakultet poslovne ekonomije, Fakultet zaštite životne sredine, Akademija klasičnog slikarstva, Fakultet ekološke poljoprivrede, Fakultet za primenjenu bezbednost, Fakultet za digitalnu produkciju, Fakultet za sport i turizam – TIMS.

Studijski programi Univerziteta Educons su akreditovani, a od juna 2008. godine, Univerzitet je dobio dozvolu za rad od Ministarstva prosvete Republike Srbije. Na fakultetima studenti se obrazuju na osnovnim akademskim, diplomskim akademskim (master), specijalističkim i doktorskim studijama, u skladu sa Bolonjskim procesom.

Vizija Univerziteta Educons je moderan Univerzitet, autonoman, integrisan u akademsku zajednicu Vojvodine i Srbije, partner sa privrednom, društvenom zajednicom i prestižnim univerzitetima u svetu (Educons je pokretač osnivanja Alijanse Univerziteta centralne i istočne Evrope ACEU www.aceu-edu.org), koji obrazuju kvalitetne stručnjake za promene u dinamičnom okruženju.

Studentima Univerziteta Educons se pruža mogućnost horizontalne i vertikalne pokretljivosti. Horizontalna pokretljivost podrazumeva kompatibilnost sa ostalim srodnim studijskim programima u zemlji i inostranstvu, dok se vertikalna pokretljivost odnosi na mogućnost upisa na master i doktorske studije.

Univerzitet Educons ostvaruje saradnju sa privrednim subjektima u cilju stvaranja mogućnosti studentima za obavljanje stručne prakse u organizacijama sa kojima je potpisan Sporazum o saradnji, a koje se odnose na oblasti: finansije, javna uprava, marketing, sport, turizam, ekološka poljoprivreda i zaštita životne sredine.

Naučno-istraživački centar Univerziteta Edukons je osnovan 2009. godine i njegova osnovna delatnost obuhvata: planiranje, organizovanje i realizaciju teorijskih i primenjenih istraživanja, organizovanje naučnih skupova, podsticanje razvoja naučnog podmlatka i edukaciju. Cilj Centra je promovisanje naučno-istraživačkog rada u okviru osnovnih, razvojno-inovativnih, interdisciplinarnih i integralnih istraživanja u naučnim oblastima društveno-humanističkih, prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka, kao i na polju umetnosti.

Studenti Univerziteta Educons se mogu angažovati u Educons studentskoj organizaciji (ESO), koja se bavi organizacijom aktivnosti vezanih za društveni život studenata. U sastavu ove organizacije postoji promo tim, debatni klub, takmičarske ekipe u disciplinama „znanje“ i „case study“, kao i sekcija za sport i turizam.

U sklopu Univerziteta postoji i Studentski parlament, kao i Alumni klub, čiji je cilj da održava kontakte sa svojim diplomcima i ojačava poslovne i društvene veze između bivših studenata univerziteta.

 Adresa: Vojvode Putnika BB, 21208 Sremska Kamenica
 Telefon: 021/48 93 610
 Faks: 021/48 93 624
 www: www.educons.edu.rs
 e-mail: info@educons.edu.rs

 

Spisak fakulteta univerziteta Educons: