U-NI praksa 2015.

Grad Niš i Univerzitet u Nišu raspisuju konkurs "U-NI praksa 2015." za učešće u programu radne prakse u trajanju od mesec dana, avgusta 2015. godine, u javnim preduzećima, gradskim upravama i službama, ustanovama kulture i sporta i gradskim opštinama, bez naknade.

Za učešće u ovom konkursu neophodno je popuniti elektronski formular (prijavu) koji se nalazi na www.ni.rs i www.ni.ac.rs, gde možete pronaći detaljnije informacije.

Za prijavu na ovaj konkurs potrebno je pripremiti:

  • prijavu (u elektronskoj i štampanoj formi)
  • potvrda o studiranju (skenirano i u štampanoj formi)
  • kopiju prve stranice iz indeksa (skeniranu i u štampanoj formi)

i dostaviti na e-mail adresu unipraksa@gmail.com uz navođenje naslova e-maila PRIJAVA za U-NI praksu, i u štampanoj formi na adresu:

Kancelarija za mlade Grada Niša
(Obrenovićeva 38, prizemlje)

uz naznaku na koverti PRIJAVA za U-NI praksu.

Pozicije za jednomesečnu praksu u javnom sektoru se biraju iz Kataloga pozicija (za 126 studenata) koji se nalazi na www.ni.rs i www.ni.ac.rs, a koji možete preuzeti i iz liste priloga.

ROK ZA PRIJAVU JE 8.6.2015. Početak prakse planiran je za 3.8.2015.

Za sva pitanja pošaljite e-mail uz navođenje naslova e-maila PITANjE na unipraksa@gmail.com.

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

pdf   Листа позиција

pdf   Уговор Универзтет – град

docx   Пријавни формулар за студенте

docx   Конкурс за студенте

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: