Praksa u Fondu Evropski poslovi

Centar za razvoj karijere Univerziteta u Novom Sadu i Fond "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine otvorili su poziv za radnu praksu studenata Univerziteta u Novom Sadu, od oktobra 2015. godine do maja 2016. godine. Konkurs je otvoren do 15. septembra.

Radna praksa ima za cilj da studente neposredno upozna sa radom Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine i omogući im da steknu uvid u proces evropeizacije i uvođenja evropskih standarda u našoj zemlji, kao i da formira krug stučnjaka osposobljenih za izradu i implementaciju evropskih projekata.

Traženi profili su: jedan učesnik sa Pravnog fakulteta, dva sa Prirodno-matematičkog fakulteta, smer zaštite životne sredine, jedan sa Poljoprivrednog fakulteta i jedan sa Ekonomskog fakulteta.

Za program prakse mogu da se prijave studenti i studentkinje Univerziteta u Novom Sadu koji su na završnoj godini osnovnih studija, apsolventi ili studenti magistarskih, odnosno master studija u školskoj 2014/15. godini.

Stažisti i stažistkinje će imati obavezu da u okviru prakse izvršavaju određene zadatke, u trajanju od najmanje 15 časova nedeljno. Rad svakog stažiste će pratiti odabrani mentor.

Formular za prijavu može se pronaći na sajtu Centra za razvoj karijere Univerziteta u Novom Sadu.

Uz popunjen elektronski prijavni formular potrebno je pripremiti i radnu biografiju na srpskom i engleskom jeziku, obe verzije sa fotografijom u boji, kao i skeniranu potvrdu fakulteta o trenutnom statusu kandidata ili skeniranu prvu i poslednju stranu indeksa, odnosno stranicu gde je overen poslednji semestar.

Za uspešno obavljenu radnu praksu učesnicima Programa izdaje se sertifikat koji zajednički izdaju Univerzitet i Fond.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: