Praksa u CEDEFu

Studenti završnih godina Univerziteta u Beogradu sa aktivnim znanjem engleskog jezika imaju priliku da steknu radno iskustvo u trajanju od 4 meseca u organizaciji CEDEF. Rok za prijave je 15.10.2015.

Opis

Koordinacija i asistencija prilikom sprovođenja svih aktivnosti u CEDEF-u.

CEDEF kao nezavisna ekspertska organizacija, vodeća u regionu, koja se zalaže za aktivnu primenu EEiOIE u Srbiji i regionu, u skladu sa direktivama EU, i pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva Energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Republike Srbije i u saradnji sa relevantnim donosiocima odluka , CEDEF radi na:

 • Primeni konkretnih mera za povećanje energetske efikasnosti i upotrebu obnovljivih izvora energije
 • Povezivanju i predstavljanju stejkholdera i aktera koji se bave projektima iz oblasti EE i OIE
 • Zagovaranju usvajanja neophodne zakonske regulative
 • Pružanju stručnih obuka, u tehničkim, pravnim i finansijskim aspektima projekata iz oblasti EE i OIE
 • Kreiranje i objavljivanje istraživanja, belih knjiga i publikacija
 • Sveobuhvatnoj zastupljenosti u masovnim medijima
 • Organizovanju sastanaka eksperata i regulatora.

MISIJA CEDEF-a

Artikulisan uticaj na kreatore ekonomske politike u oblasti održivog regionalnog razvoja i saradnje u kontekstu povezivanja regiona EU i izvan EU.

CEDEF je primio Specijalnu nagradu Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije na Svetski dan Energetske Efikasnosti, 5. marta 2012.

CEDEF je osnivač MEMS-a, Mreže Energetskih Menadžera Srbije, vodeće mreže svih eksperata iz oblasti EE i OIE.

CEDEF ima veoma razvijen program praksi već nekoliko godina i naši praktikanti su aktivno uključeni u rad na svim našim projektima.

Praksa u ekspertskoj organizaciji CEDEF omogućava studentima da akademsko poznavanje event i projektnog menadžmenta, odnosa sa javnošću,marketinga i drugih menadžment disciplina primene u realnim situacijama obavljajući praktičnu obuku.

Program rada i obuke studenta na praksi u CEDEF-u traje 4 meseca, 4 sata svakog radnog dana.

Uslovi

 • studenti završne godine FON-a, Fakulteta političkih nauka, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta za bezbednost, Mašinskog fakulteta, Filološkog fakulteta, Filozofskog fakulteta i srodnih fakulteta
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računaru
 • dinamičnost, proaktivnost, timski rad i želja za usavršavanjem i napredovanjem

Način prijave

Radnu biografiju sa fotografijom i motivaciono pismo poslati na: mdj@cedeforum.org

U cc staviti: prijava@razvojkarijere.bg.ac.rs

sa naznakom (Subject): Praktikant – asistent na projektima

Rok za prijavu     15/10/2015

Izvor: Centar za razvoj karijere

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: