Studentske organizacije u Novom Sadu

Na Univerzitetu u Novom Sadu postoji veliki broj studentskih organizacija i studentskih udruženja.

Studentski parlament Univerziteta u Novom Sadu osnovan je 2006. godine. Studenti sami biraju predstavnike u studentske parlamente fakulteta i Studentski parlament Univerziteta. članove studentskog parlamenta studenti biraju na tajnim neposrednim izborima. Izbori se održavaju svake godine u aprilu. Mandat članova Studentskog parlamenta je godinu dana.

Na Univerzitetu u Novom Sadu postoje i Savez studenata, Studentska unija i Studentska asocijacija koje se uglavnom bave pitanjima nastave i nauke, studentskog standarda, prava studenata i omladinske politike.

Kao specifična udruženja studenata izdvajaju se: udruženje studenata Mađarske Vamadisz” i Romska nacionalna zajednica kao i Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom (NSUSI), koje okuplja sve studente koji se zalažu za  jednake uslove studiranja studenata sa posebnim potrebama.

Kao predstavništva regionalnih studentskih organizacija na Univerzitetu u Novom Sadu postoje AEGEE i BalkanIDEA.

U okviru Kulturno-umetničkih studentskih aktivnosti postoje AKUD Sonja Marinković  i AKUD Lola Ribar.

Najveći predstavnici Strukovnih studentskih organizacija na Univerzitetu u Novom Sadu su : ESTIEM – pretežno se bavi pitanjima menadžmenta, ELSA – okuplja studente pravnih nauka, EESTEC i IAESTE –  okupljaju studente tehničkih, tehnoloških, i prirodno-matematičkih nauka, IAAS – okuplja studente poljoprivrednih nauka, dok AIESEC okuplja studente ekonomskih nauka i druge. Ove organizacije uspešno organizuju letnju razmenu studenata sa svim zemljama sveta.

Univerzitetski sportski savez koordinira rad fakultetskih sportskih društava. Osnovna delatnost ovog društva je organizovanje međuuniverzitetskih sportskih susreta u zemlji i inostranstvu. Godine 2003. organizovano je prvenstvo UNS-a u malom fudbalu i košarci.

Studentski kulturni centar je ustanova koja objedinjuje rad studenata na polju kulture i organizuje veliki broj kulturnih manifestacija. Studentski kulturni centar Novi Sad je Ustanova od velikog značaja za kulturni život mladih u Novom Sadu. Programsko delovanje Ustanove odvija se kroz književno, pozorišno, muzičko i likovno stvaralaštvo, insistiranjem na pravim umetničkim vrednostima, čime vrši obrazovnu ulogu kod mladih ljudi. Posebno mesto pripada mladim talentima i njihovom afirmisanju.

SKC godišnje producira sledece velike projekte:

RITAM EVROPE! / proslava Dana Evrope i Dana pobede nad fašizmom
FILMSKI FRONT / prvi vojvodjanski festival male i nezavisne filmske produkcije!
NS STRIP VIKEND / prvi festival stripa u Vojvodini!
TO BE PUNK. / prvi punk festival u Srbiji!

Studentska unija Univerziteta u Novom SaduKlub studenata psihologije – TRANSFERNacionalna Asocijacija Studenata Farmacije – NAPSER
Društvo mladih istraživača BRANISLAV BUKUROVKlub studenata stomatologije Novi SadNovosadsko udruženje studenata sa invaliditetom – NSUSI
SOFUBUdruženje romskih studenata Novi SadIMPRESSUM
ZOSEKIZADoktorantiPrintUSOUNS