Serbian Alumni Scholarship

Ako ste student iz Srbije koji želi da studira na Centralno-evropskom univerzitetu (CEU), a imate finansijskih poteškoća, možete konkurisati za stipendiju CEU alumni mreže iz Srbije!

Studenti koji apliciraju za ovu stipendiju moraju biti posvećeni izgradnji i održavanju jake CEU alumni zajednice nakon diplomiranja. 

Stipendija može biti korišćena kao dodatak drugim stipendijama koje pruža CEU. U većini slučajeva stipendija se dodeljuje radi snošenja troškova života studenta u Budimpešti. Iznos stipendije varira od godine do godine i zavisi od zasluga i finansijskih potreba aplikanta. Međutim, ona tipično iznosi između 1000 i 2000 € po studentu po akademskoj godini.

Studenti koji apliciraju moraju da ispune sledeće zahteve:

  • Da su državljani Republike Srbije;
  • Da su društveno aktivni;
  • Da iskazuju spremnost da stažiraju u CEU kancelariji za alumni odnose (Alumni Relations Office) i karijerne usluge (Career Services Office);
  • Da pošalju CV kao i aplikacioni formular na naznačenu imejl adresu.

Da biste aplicirali, molimo vas da pošaljete odgovore na sledeća pitanja (kao pdf dokument) uz vaš CV na imejl adresu: alumnischolarship@ceu.edu (aplikacije bez CV-a neće biti prihvaćene).

  1. Na koji način ćete iskoristiti stipendiju za lični i profesionalni razvoj i kakvu promenu će ona doneti u vašem životu? (do 100 reči)
  2. Molimo vas da ukratko opišete prethodne volontirske ili društvene projekte u kojima ste učestvovali ili imali vodeću ulogu. Objasnite najznačajniji doprinos koji ste dali. (do 200 reči)
  3. Molimo vas da opišete potencijalni projekat (bilo istraživanje, bilo aktivnost) koji biste sproveli za  vreme trajanja studija na CEU-u, a koji je koji je u vezi sa Srbijom? Kako bi taj projekat koristio alumni zajednici iz Srbije i široj CEU zajednici , kao i kakav biste uticaj želeli da ostvarite? (do 200 reči)
  4. Molimo vas da opišete na koji biste način sarađivali i promovisali CEU alumni zajednicu iz Srbije nakon završavanja CEU-a. (do 200 reči)

Od kandidata koji uđu u uži izbor, biće zatraženo da obave obavezni zadatak početkom jula 2016. Kandidati će biti obavešteni o rezultatima do 1. avgusta 2016.

Napomena: Kandidati koji dobiju stipendiju moraju pokazati zadovoljavajući akademski napredak tokom godine, kao i da obave 40 sati prakse koju će nadgledati iz CEU kancelarije za alumni odnose (Alumni Relations Office) i karijerne usluge (Career Services Office). Od kandidata koji dobiju stipendiju očekuje se da saradjuju sa alumni centrom.

Ova stipendija je na raspolaganju studentima koji upisuju CEU u školskoj 2016/2017 i dodeljuje se samo za jednu akademsku godinu.

Do sada dva studenta iz Srbije su studirala na CEU-u zahvaljujući podršci alumnista. Da li ćete upravo vi biti sledeći?

Rok za apliciranje jeste 15. jun 2016. godine u ponoć (CET zone).

Izvor: www.bos.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: