KONAČNO – Mladi u fokusu!

Krovna organizacija mladih Srbije organizuje godišnji forum omladinske politike, kao najveći godišnji događaj na kome želimo da okupimo najznačajnije partnere i aktere omladinske politike u Srbiji. Godišnji forum omladinske politike biće održan u četvrtak 25. maja 2017. godine u Beogradu u Skupštini Grada Beograda sa početkom u 12h.

Zašto je važno da mladi prisustvuju ovakvim događajima?

Nina Živanović, Generalna sekretarka KOMS-a: ,,Ovogodišnji forum ima za cilj da pokrene diskusiju o šansama i rizicima za mlade u Srbiji. Ciljevi foruma su predstaviti stanje mladih i oceniti učešće mladih u donošenju odluka, a pre svega proceniti odnos prema mladima, prilike i pretnje u oblastima: aktivizma i participacije mladih u donošenju odluka; radnih prava mladih; i društveno osetljivih grupa mladih.’’

O čemu se tu, zapravo, govori?

Nina Živanović, Generalna sekretarka KOMS-a: ,,O mladima se ne govori, a još manje se pitaju. Omladinska politika u Srbiji mora da se unapredi i raširi kao pitanje koje se tiče svih. Mladi moraju da budu deo procesa donošenja odluka, deo društva čiji se članovi percipiraju kao ravnopravni, samosvesni i sposobni ljudi koji znaju da menjaju svet, a imaju i energije da to učine.’’

Zvanice:

Zamišljeno je da forumu prisustvuje oko 150 aktera/ki omladinske politike: predstavnici krovnih saveza mladih Bosne i Hercegovine, Makedonije i Hrvatske, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, SKGO, predstavnici Kancelarija za mlade i ustanova, sindikati mladih, podmladci političkih stranaka i partija, i drugi predstavnici međunarodnih organizacija i donatora koje rade sa mladima, organizacije mladih i za mlade, učesnici programa jačanja kapaciteta KOMS i Akademije omladinske politike KOMS, omladinski radnici, članovi saveta KOMS.

Kompletan poziv može se pronaći ovde

Kontakt osoba: Maja Galović, maja.galovic@koms.rs, 069 738 445

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: